Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni değişiklikleri ve düzenlemeleri arasında öğrenci karnelerinde yapılacak değişiklik dikkat çekmektedir. Yeni bir devrin başladığı belirtilirken, yeni öğrenci karnelerine dair detaylar da aktarılmaktadır. Bu köklü değişikliklerin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de uygulanacağı belirtilmektedir. Buna göre ortaokul öğrencilerinin karnelerinde ders notlarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılma durumlarına göre değerlendirmeler de yer alacaktır.

Yeni Karnelerde Neler Değişiyor?

Yalnızca akademik başarının değil, sosyal ve kültürel etkinliklerin de karnede değerlendirileceği belirtilmektedir. Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılma durumlarının göz önünde bulundurulacağı yeni karnede çeşitli ana başlıklar bulunmaktadır. Bilimsel etkinliklerin, kültürel etkinliklerin, sanatsal veya sportif etkinlikler ile toplum hizmetine yönelik etkinliklerin bu başlıklar altında değerlendirilmesi mümkün olacaktır.

Öğrencilerin bu etkinliklere katılım durumları, ürünleri ortaya koymaları, performanslarının hangi seviyede olduğu ya da derece alıp almadıkları da değerlendirilerek karnelerde yer verilecektir. Sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği alanlara göre farklı derecelendirmeler yapılacaktır. İl-ile geneli, okul içi veya diğer okullar arasında, yakın bölgelerde ya da ulusal veya uluslararası düzeylerde etkinliklerin değerlendirilmesi beklenmektedir.