Liyakat Sen’in açmış olduğu dava sonucu 2022 yılında sınavsız atanan tüm şube müdürlerinin atamaları iptal edildi.

Liyakat Sen’den yapılan açıklama şu şekilde;

MEB tarafından DMK 76. Madde gerekçe gösterilerek 30.03.2022-31.12.2022 tarihleri arasında hukuka uygunsuz olarak yapılan sınavsız Şube Müdürü atamaları kesin iptal edilmiştir.

Geçtiğimiz aylarda aynı dava ile ilgili 1. derece mahkeme telafisi güç zararları önlemek için yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bakanlık bu kararın kaldırılması için istinaf mahkemesine itiraz etmiş ancak istinaf mahkemesi bakanlığın itirazını reddetmişti. Tüm bu kararlara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı yürütmeyi durdurma kararını İdari Yargılama Usul Kanununa aykırı davranarak uygulamadı.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin bu iptal kararıyla 2022 yılında sınavsız atanan şube müdürü kalmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik, anayasal bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkesi gereği yargı kararlarının uygulanmasını talep ediyoruz.

Liyakat-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu

Editör: Tugay AKSOY