Eğitim İş Genel Başkanı Matematik Öğretmeni Kadem Özbay X platformunda sert bir çıkış yaptı. “Türkiye Yüz Yılı Maarif Modeli(!) safsatası ile bilim dışılık çağ dışılık dayatılıyor!” Diyen Kadem Özbay sert açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama ve detaylar haberimizde…

SADELEŞTİRME ADI ALTINDA EZBER Mİ DAYATILACAK!

Sadeleştirme konusuna tepkiler büyürken en çok tepkiyi matematik dersi için yapıldı. Özellikle integral gibi bir konunun müfredattan çıkartılması ile mühendislik, fizik, ekonomi gibi alanda temel araç olduğunu ve bu tarz konuların çıkartılması çağ dışı olarak görülüyor.

Konuyla ilgili Kadem Özbay açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama;

Kadem Ozbay

Türkiye Yüz Yılı Maarif Modeli(!) safsatası ile bilim dışılık çağ dışılık dayatılıyor! AKP'nin ortaöğretim matematik müfredatında yaptığı değişiklikler, eğitimde ideolojik müdahalenin açık bir örneğidir. İntegral konularının müfredattan çıkarılması ve "kümeler" ve "mantık" konularının içeriğinin sadeleştirilmesi, eğitimin bilimsel ve analitik düşünmeyi teşvik etmek yerine, ezber ve itaate dayalı bir ideolojiyi empoze etmeye çalıştığını göstermektedir. Matematiğin en önemli kavramlarından biri olan integral, mühendislik, fizik, ekonomi gibi birçok alanda temel bir araçtır. Bu kavramın müfredattan çıkarılması, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini engelleyecektir. Kümeler ve mantık, matematiksel düşünmenin temelini oluşturan kavramlardır. Bu kavramlar, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve analitik düşünmeyi öğrenmelerine yardımcı olur. Kümeler ve mantık konularının içeriğinin sadeleştirilmesi, öğrencilerin bu temel becerileri kazanmasını engelleyecek ve onları matematiksel düşünme açısından zayıflatacaktır. AKP'nin eğitim politikası, eleştirel düşünmeyi ve sorgulamayı bastıran, itaate ve ezbere dayalı bir eğitim sistemini yaratmayı amaçlamaktadır. Integral ve mantık gibi karmaşık ve analitik düşünmeyi gerektiren konuların müfredattan çıkarılması veya sadeleştirilmesi bu politikanın bir parçasıdır. AKP, eğitimi kendi ideolojisini yaymak ve muhalif düşünceleri bastırmak için bir araç olarak kullanmaya çalışmaktadır. Eğitim, bir ulusun geleceğidir. Eğitimi ideolojik müdahalelerden korumak ve gelecek nesillerin bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olmalarını sağlamak hepimizin görevidir.