SODIMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan yaptığı açıklamalarda müfredatta köklü değişimlerin sinyallerini verdi.

Müfredatta Köklü Değişikler Geliyor!

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ile yapılan görüşmeler, müfredatta köklü değişikliklerin kapıda olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın sorularını yanıtlayan Eraslan, eğitimde gerçekleştirilecek önemli değişikliklere dair önemli bilgiler paylaştı

Eraslan, çalışmaların neredeyse tamamlandığını belirtiyor ve eğitim programlarının canlı organizmalara duyarlı olduğunu vurguluyor. Her türlü değişimden etkilenen ve ihtiyaca göre şekillenen bu programlar, sahadan gelen verilere dayanarak düzenlenmiştir. Eraslan, bu düzenlemelerin her bakanın getirdiği geçici değişikliklerden öte, Yusuf Tekin Hoca'nın öncülük ettiği çalışmalarla daha köklü ve kalıcı sonuçlar vereceğine inanıyor.

Eğitim sürecinin toplumsal dönüşümleri doğrudan etkileyen bir sistem olduğunu vurgulayan Eraslan, çocukların artık dijital araçlarla sosyalleştiğine dikkat çekiyor. Sokaklarda oyun oynayan çocuklar yerine, günümüzde tabletlerinde bitki yetiştiren çocuklar olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, eğitimde gerçekleşecek yeni ve etkili değişiklikleri son derece değerli ve kıymetli bulduklarını ifade ediyor.

Analiz, Sentez Yetenekleri Ön Plana Çıkıyor

Eraslan, analiz yapabilen, sentez yeteneğine sahip, problemleri çözebilen, çevresindeki sorunları tanıyan ve buna uygun çözümler üretebilen bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Yabancı uzmanların sisteme yönelik geçmişten günümüze getirdiği önerilere karşılık, yerli bir felsefe ve öğretim modelinin öncelikli olması gerektiğini savunuyor. Binlerce saat çalışan yüzlerce akademisyen ve öğretmenin amacı, ülkenin eğitim sistemini geliştirmek. Eraslan, bu hedefe ulaşmanın yolunun iyi bir kurgu ve nitelikli bir programla mümkün olacağını belirterek, Türkiye'nin eğitimde çağ atlamasının mümkün olduğunu sözlerine ekliyor.