Müfredat değişikliği ile ilgili bir çok soru gündem oldu. Bunlardan biri de öğretmenlerin atama sayıları. Müfredat değişikliği ile bazı branş derslerinin sayısı da artabilir.

Dersler Değişecek!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarına baktığımızda müfredatın sadeleşeceği en çarpıcı açıklama olarak karşımıza çıkıyordu. Derslerin sadeleşmesi ve kolaylaştırılması dışında bazı derslerin kaldırılıp bazı derslerinde yerine yeni derslerin ekleneceği de gündemde. Bu durumda da akıllara bir soru geliyor. Atamayı bu durum nasıl etkileyecek?

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre müfredat değişikliği Aralık ayı başı gibi açıklanacak. Okullarda yeni müfredat geçişleri de kademe kademe gerçekleşecek. Eğer branş dersleri artarsa resim, müzik, din kültürü dersleri gibi… Bu derslerin artması durumunda atama sayılarında az bir farkla atama sayısı artabilir. Ancak müfredat ve ders sayıları açıklandığında bir değişiklik olmazsa atama kontenjanlarında hiçbir fark olmayacak gibi görünüyor.

Editör: Birkan Erel