MEB, Cumhuriyet’in 100.yılı vesilesiyle ‘’Öğretmenlerin gözüyle Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Eğitim’’ sempozyumu düzenliyor. Sempozyumda Cumhuriyet döneminde öğretmenlerin gözüyle eğitimin dünü, bugünü ve yarını ele alınacak. Sempozyum için sadece yurtiçi değil, yurtdışı başvurular da alınacak.


Başvurular başladı

9 Ekim (bugün) itibariyle sempozyumda sunum yapmak isteyen öğretmenler başvurularını yapmaya başladı. Hazırladıkları bildirileri en geç 20 Ekim’e kadar gönderilmesi isteniyor. Değerlendirmeye alınacak bildirilerden seçilecek olan adaylardan bildirilerin tam metninin 3 Aralık tarihine kadar tamamlanıp bakanlığa gönderilmesi istenecek. Bildirilerin, 15 dakika sözlü sunum ve 5 dakika soru-cevap bölümü olacak şekilde kurgulanması isteniyor. Başvurular yuzuncuyildaegitim.meb.gov.tr üzerinden yapılıyor.

Sempozyum temaları

  • Öğretmenlik ve Mesleki Gelişim
  • Eğitimde Kültürel Miras ve Değerler Eğitimi
  • Eğitim ve Öğretim Süreci
  • Teknolojik Gelişmelerin Eğitime Etkisi
  • Eğitimde Kapsayıcılık ve Rehberlik
  • Yurt Dışı Türk Okulları ve Milletlerarası Okullar
  • Eğitimde Paydaşların Rolü ve Katılımı