Memur unvanı ile hizmet verenlerin merak ettiği parçalı izin konusu uzman müşavir tarafından yanıtlandı. Memur bir gün, iki gün veya üç gün şeklinde parçalı izin talebinde bulunabilir mi?

Yıllık iznini kullanmak isteyen bir memur amirinin uygun gördüğü zaman diliminde bu izni kullanması mümkündür. Bu izin belirli kurallar çerçevesinde verilir. Gerekli görüldüğünde memurlar parçalı şekilde izin talebinde bulunabilir. Bu konuda talep edilen izinlerin verilmesine yönelik ilgili mevzuatta herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Yıllık İzin Parça Parça Kullanılabilir mi?

Resmi olarak kanunda yansıtılan görüşe göre yıllık izin konusu kısım kısım kullanılabilmeye uygunluk taşır. Yıllık izni bulunan memur mazeret izninin kullanımı ve süresinin hesaplanması konusunda başkanlığın talep etmiş olduğu görüşe göre parçalı izin hakkını kullanabilir.

Hizmet Süresine Göre İzin Talebi!

Hizmeti 1 ile 10 yıla kadar olanlar 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar ise 30 gün olarak bu hakkını kullanabilir. Gerekli görüldüğünde bu izin sürelerine ek olarak zorunlu haller kapsamında gidiş ve dönüş süreçlerini de kapsayacak şekilde en fazla 2'şer gün ekleme yapılabilir.

Editör: Halil Uzan