Yeni kalkınma planının hedefleri arasında okullarda okul müdürleri yerine profesyonel eğitim yöneticileri görev alacak. Bu değişikliğin 2024 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki profesyonel eğitim yöneticisi nedir nasıl olur?

Eğitim verecek altyapı hazırlanıyor

Yine öğretmenlerin arasından seçilecek profesyonel eğitim yöneticileri öncelikle bir sertifikasyon sürecinden geçecekler. Sertifika alabilmek için verilecek yöneticilik eğitiminin ise altyapısı hazırlanıyor. Eğitim sürecine katılıp başarıyla geçen öğretmenler eğitim yöneticiliğini profesyonel bir meslek olarak icra edecek.

Eğitim yöneticisi nedir?

Yöneticilik; karar verme, planlama, yöneltme, denetleme, örgütleme fonksiyonlarını bir arada barındıran yönetim işini uygulayan, icra eden kişidir. Eğitim yöneticisi ise bu fonksiyonları eğitim alanında uygulayan kişi olarak liderlik özellik ve niteliklerini mutlaka barındırmalıdır. Eğitime dair ülkenin hedeflerine ve bireysel hedeflere ulaşmayı sağlayacak liderliği yapacak yöneticiye profesyonel eğitim yöneticisi denir.