Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve okul yöneticilerine kitap aldırılma hususuyla ilgili resmi yazı gönderdi. Eğitim – öğretim yılının başlamasına binaen MEB öğretmen ve okul yöneticilerini öğrencilerin hangi kitapları alamayacağını açıkladı.

MEB’den gönderilen resmi yazının özeti şu şekilde;

MEB'in Kitap ve Materyal Politikası

Millî Eğitim Bakanlığı, örgün ve yaygın eğitim kurumları için ders kitapları ve eğitim araç-gereçlerinin teminiyle alakalı yönetmelik hükümlerine dikkat çekiyor. Yönetmelikte, eğitim araçlarının Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak hazırlanmasına yönelik kriterlerin belirtildiği belirtiliyor. Bu doğrultuda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca incelenen ders kitapları ile öğretim materyalleri arasından uygun görülenlerin eğitim kurumlarında kullanıldığına vurgu yapılmaktadır.

Yardımcı Kaynaklar ve EBA Platformu

Bununla birlikte, Bakanlık ilgili birimlerince hazırlanan yardımcı kaynaklar ve elektronik eğitim içerikleri www.eba.gov.tr adresi üzerinden temin edilebiliyor. Ancak, Yönetmelikte "Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar" başlığı altında, Bakanlıkça belirlenmeyen ders kitapları ve eğitim araçlarının öğrencilere zorla aldırılamayacağına dair bir hüküm bulunmaktadır.

Velilerden Gelen Şikayetler

Bu kurallar ve hükümlere rağmen, bazı okullarda, resmi olmayan öğretim materyallerinin kullanıldığı, bu materyaller üzerinden ödevlerin verildiği ve bu durumun velilere ek maddi yük getirdiği yönünde şikayetler bulunmaktadır.

Bakanlığın Uyarısı ve Önerileri

Millî Eğitim Bakanlığı, yalnızca Bakanlıkça dağıtılan ders kitapları, yardımcı materyaller ve EBA platformunda bulunan içerikler dışındaki öğretim materyallerinin okullarda reklam ve tanıtımının yapılmamasını, zorlayıcı tutumdan kaçınılmasını ve velilere maddi yük getirecek uygulamaların yapılmamasını istiyor. Bu bağlamda, eğitim müdürlüklerinin gerekli tedbirleri almaları ve yönetici ile öğretmenleri bu konuda uyarılmaları gerektiği vurgulanıyor.

Gereğini önemle rica ederim.

Editör: Tugay AKSOY