MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü fen bilimleri öğretiminde kullanılması üzerine labortuvar çalışmalarında rehberlik etmesi amacıyla “Fen Bilimleri Laboratuvarı Öğretmen Rehber Kitabı” yayımlandı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Fen bilimleri öğretiminde teorik bilgilerin pratiğe dönüştüğü, ölçümlerin yapıldığı, disiplinler arası ilişkilerin bütünleştirildiği, gözlem ve analizlerin yapılmasının sağlandığı laboratuvar çalışmaları önem arz etmektedir. Güvenli bir laboratuvar çalışması; güvenlik kurallarını bilmeyi ve uygulamayı, karşılaşabilecek tehlike ve riskleri tanımlamayı, kontrol etmeyi, önlemeyi veya bunların etkisini en aza indirmeyi gerektirmektedir. Laboratuvar ortamında maruz kalınan kimyasal, biyolojik veya fiziksel tehlikeler sonucu oluşabilecek kazaları ve bu kaza­larda ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak da oldukça önemlidir. Çalışmalar sırasında laboratuvarda kullanılan temel malzemelerin, alet ve cihazların, temel yöntem ve tekniklerin doğru seçilip dikkatli ve yeterli miktarda kul­lanılması hem ortaya çıkabilecek kazaları hem de ekonomik kayıpları en aza indirecektir.’’ denildi.

Editör: TE Bilisim