MEB, öğretmenlerin tecrübe paylaşımı ve branşlar arası iş birliği üzerine yapmak istediği düzenlemenin detayları ortaya çıktı.

MEB’in yapacağı değişikliklerde şu maddeler yer alıyor;

  • Ders Ziyaretleri: Aynı branş öğretmenleri, birbirlerinin derslerini izleyecek ve tecrübelerini paylaşacaklar.
  • Disiplinler Arası Yaklaşım: Farklı branş öğretmenler, müfredatı ve tüm eğitim enstrümanlarını farklı yaklaşım ile ele alacak.
  • Ortak Çalışma: Önceden belirlenecek takvime göre aynı zümreden öğretmenler ortak çalışma yapacak.

MEB’in Yeni Düzenlemede Amacı Nedir?

MEB’in bu yeni düzenlemesi hem öğretmenlerin mesleki sürecini hem de öğrencilerin gelişimini ilgilendiriyor.

MEB  bu süreçte disiplinler arası yaklaşım ile kalıcı öğrenmeyi, ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerina akademik ve sosyal gelişimini takip ederek planlamalar yapmayı, ortak sınavlar gibi uygulamalarla öğrenci başarısı değerlendirerek zümreler tarafından eylem planları hazırlamayı hedefliyor.

Editör: Tugay AKSOY