Bu haberimizde 1923-2023 yılları arasındaki Milli Eğitim Bakanlığında 100 Yıllık Devrim olarak nitelendirilen sayısal verilere yer veriyoruz. Bu verilere göre MEB'de Öğretmen Sayılarının 93 Kat Arttığı Belirtildi. İşte sizler için "Geçmişten Günümüze Sayılarla Eğitim 1923-2023" adlı çalışmanın detaylarını aktarıyoruz.

Milli Eğitim Sistemindeki Gelişmeler

Cumhuriyetin kurulduğu tarihten bu yana Bakanlık tarafından gerçekleştirilen atama sayılarına ve çeşitli verilere yer verilmiştir. 1923 yılında 361 bin olan öğrenci sayısının 2023 yılına gelindiğinde 53 kat artarak 19 milyona yükseldiğine değinilmiştir. Ayrıca 12 bin 266 olan öğretmen sayısının da 93 kat daha fazla artarak 1 milyon 146 bine ulaştığı vurgulanmıştır.

Diğer yandan dikkat çeken sayısal veriler arasında okullaşma oranındaki düşüşlerdir. İlkokullar açısından bakıldığında1927 yılında %23 olan bu oranın 2023 yılına gelindiğinde %95,29'a yükseldiğine dikkat çekilmiştir. Şehir ilkokul oranının aynı şekilde %18'den %75,87'ye yükseldiği, köy ilkokul oranı ise %82'den %24,12'ye düşüş yaşandığı da görülmektedir. Türkiye'nin eğitim sistemine yönelik Bakanlık tarafından yapılan çalışmalarda önemli bir ilerleme yaşandığını görmekteyiz. Halen çözülmeyi bekleyen sorunlar arasında ise alt yapı ve burs sorunları yer aldığına değinilmiştir.