Okul öncesi ve ilkokul sınıf öğretmenlerine ilgilendiren o haber Milli Eğitim Bakanlığından geldi.

Tüm öğretmenlerin faydalanabileceği Biçimlendirici Değerlendirme Örnekleri ilgili kademedeki öğretmenlerle paylaşıldı. Yönetmelik kapsamında öğrencilerin gelişim düzeylerini takip ederek rehber olan okul öncesi ve ilkokul sınıf öğretmenleri artık biçimlendirici değerlendirme örneklerini kullanarak daha rahat sınıflandırma yapabilecek.

Öğrencilerin bireysel ya da grupla yaptıkları etkinliklere katılım gözlem formu ile görevleri yerine getirme amaçlı kullandıkları ölçme araçları daha pratik şekilde takip edilebilecek.

Öğretmenlerin Yükü Hafifleyecek!

İlkokul öğrencilerinin akademik gelişimlerini takip edebilmek ve süreci de niteliklerini arttırabilmek için biçimlendirici değerlendirme örnekleri hazırlandı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Bu konuda öğretmenlere rehberlik etmek ise amacıyla bilgilendirici videolar hazırlandı.

Öğretmenlerin faydalanabilmeleri için Öğretmen Bilişim ağından paylaşıldı. Konu ile ilgili örnek çalışma videolarının ilgili eğitimciler tarafından takip edilmesi ve incelenmesi talebi okullara gönderilen yazı ile belirtildi. Öğretmenlerin okul öncesi ve ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda eğitim verdikleri öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini takip edebilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.