5 yıllık 12. Kalkınma Planı, plan ve bütçe komisyonundan geçti. 12. Kalkınma Planı’nın içinde Milli Eğitim’e dair değişiklikler dikkat çekti. Geçtiğimiz 5 yıllık planda gerçekleştirilememiş birçok hedef yeni planın içerisinde yer aldı. Tekli eğitim, devamsızlık, okul bazlı performans sistemi ve daha fazlası…

12. Kalkınma Planı Millî Eğitim Bakanlığı Hedefleri

 • Devamsızlık ve okul terkleri önlenecek.
 • Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak.
 • Okullar arası nitelik farkı azaltılacak.
 • Tekli eğitime geçilecek.
 • Okul bazlı performans değerlendirme sistemine geçilecek.
 • Eğitim yöneticiliği profesyonel meslek olarak düzenlenecek.
 • Öğretim programlarında milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerler esas alınacak.
 • Mesleki eğitimde ders seçimine özel sektör ve aile katılımı sağlanacak.
 • Mesleki ve teknik eğitimde özel sektörle iş birliği artırılacaktır.
 • Üniversite- özel sektör- yerel yönetim- STK iş birliği güçlendirilecektir
 • Akademisyenlere yönelik projeye dayalı esnek istihdam modelleri geliştirilecektir.

11. Kalkınma planı gerçekleştirilen hedefler

Bir önceki 5 yıllık kalkınma planında milli eğitime dair gerçekleştirilen hedefler arasında belki de en önemlisi öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması oldu. Öğretmenler tarafından bugünlerde revize edilmesi istenen kanun 5 yıllık 11. Kalkınma Planı içerisinde yer alıyordu.

Öğretmenlik kariyer basamakları sistemi hayata geçirilen bir diğer önemli hedefti. Uzman öğretmenlim ve başöğretmenlik sistemi devreye girerken Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavıyla öğretmenlerin yeterli süreyi doldurduktan sonra uzman öğretmen ve baş öğretmen olması sağlandı.

Açık öğretim liselerine geçişin zorlaştırılması, orta öğretime devam zorunluluğunun getirilmesi ve öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimin başlamadı bir önceki 5 yıllık kalkınma planında olup hayata geçirilen diğer değişiklikler oldu.