Milli Eğitim Bakanlığı’nın 14 Ekim 2023 tarihli Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair değişiklikleri Resmi Gazete’de yayımlandı. 40 maddelik yönetmelik değişikliğinde dikkat çeken hususlardan biri de devlet okullarında aidat alınmasına yönelik oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullardan aidat alınmasına yönelik kararı resmen açıkladı. Bundan böyle okul öncesi grubundan katkı payı alınacak. MEB’in yapmış olduğu değişiklik şu şekilde;
MADDE 67- (1) Okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir. Ancak okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır. Alınacak bu katkı payı, katkı payı tespit komisyonunca nisan ayında tespit edilir.

Okul öncesi eğitim ücretsiz fakat ‘’katkı payı’’ yani aidat alınacak. Ne kadar ödeneceği ise Nisan ayında kurulan komisyon tarafından kararlaştırılacak.

Okul Öncesi Katkı Payı Komisyonunda Olacak İsimler

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde komisyonlar kurulacak. Bu komisyonlarda şu isimler yer alacak;

  • Okul Öncesi eğitimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürü,
  • Anaokulu bulunan her derece türden okul müdürü
  • Alan şefi,
  • Anaokulu/anasınıfı aralarından seçilecek birer temsilci,
  • Görevli memur,
  • Döner sermaye saymanı

Bu komisyon okul öncesi aidatına karar verecek. Oylar eşit olarak çıkarsa, başkanın oyunu 2 oy sayılacak.

Aidat Nasıl Belirlenecek?

Aidat belirlenirken bölgenin sosyo-ekonomik durumu değerlendirilecek. Velilerin ekonomik durumunu zorlaştırıcı kararlar alınamaz. Belirlenecek tavan aidat miktarı, okul öncesi eğitimin yaygınlaşmasının önüne geçmeyecek seviyede olmalı.

Komisyon kararı alından sonra valilik onayıyla yürürlüğe girecek. Tavan ödemeler İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından MEB’e bildirilecek.

Veliden katkı payı aylık olarak alınacak fakat verilmeyen hizmetin ödemesi talep edilemez.

Aynı zamanda bu yönetmelik değişikliğinde, beslenme saatlerinde çocuklara refakat eden öğretmen ve yardımcı personel okuldaki yemeklerden ücretsiz faydalanacak.

Aidat Yeni mi Geldi?

Okul Öncesinde aidat yeni gelmedi, daha önceden de aidat alınıyordu. Bakan Yusuf Tekin, okul öncesinde aidat uygulamasının devam edeceğini önceden açıklamıştı. Ancak İlkokul ve ortaokullarda aidat kesinlikle zorunlu değil ve Bakan Tekin, bu konuda zorlama yapan idarecilere karşı hukuki yaptırımların uygulanacağını açıkladı.