Milli Eğitim Bakanlığı daha önce genelgede bahsi geçen değişiklikleri bugün Resmi Gazete’de yayımladı. İşte o maddeler… Sınıf Geçme Şartlarının Zorlaştırılması: Mevcut sistemdeki sınıf geçme şartları daha katı hale getirilmiştir. Öğrencilerin sınıfı geçebilmeleri için daha fazla başarı göstermeleri gerekecektir. Devamsızlıklara Düzenleme: Öğrenci devamsızlığına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Öğrencilerin devam zorunluluğu daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Açık Liselere Kaçışın Önlenmesi: Açık liselere yönelme eğiliminin önlenmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin daha fazla okula devam etmeleri teşvik edilmek istenmektedir. Nakil ve Geçişlerin Düzenlenmesi: Öğrenci nakil ve geçişleri daha kontrollü bir şekilde yapılacaktır. Cep Telefonu Kullanımı Yasak: Okullarda öğrenciler tarafından cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır. MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) Projesinin Sonlandırılması: Bakan Özer tarafından her meslek lisesine mesleki eğitim merkezi (MESEM) açılması projesi rafa kaldırılmıştır. Mevcut MESEM'ler kapatılarak öğrenciler bağımsız MESEM'lere nakledilecektir. Sınıf Geçme Sistemi: Yeni sınıf geçme sistemi sadece bu yıl 9. sınıflara uygulanacaktır. 10, 11 ve 12. sınıflar eski mevzuata tabi olacaklardır. Türk Dili ve Edebiyatı Sınavları: Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin ilk sınavlarında yabancı dil sınavları gibi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı sınavlar yapılacaktır. Sınıf Geçmede Başarısız Dersler: Başarısız dersi olan öğrencilerin yıl sonu ortalamasının 50 olması durumunda sınıf geçmeleri uygulaması sadece tek dersten başarısız dersi olanlar için geçerli olacaktır. Sorumlu Geçme: 3 dersten sorumlu geçme uygulaması yıl sonu başarı puanı en az 50 olanlar için geçerli olacaktır. Toplum Hizmet Uygulaması: Toplum hizmet uygulaması "Sosyal Sorumluluk" olarak değiştirilmiştir. Hamile Öğretmenler: Hamile öğretmenlerin doğumdan sonra (analık izninden sonra) istememeleri halinde bir yıl süreyle nöbet görevi verilmemesi uygulaması iki yıla çıkarılmıştır. 13.Sınıf Tekrarı Önleme: Sınıf tekrarı riski olan öğrencilere yönelik önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurulacaktır. Merkezi Sınavlar: İlçe, il ve ülke bazında merkezi sınavlar yapılabilecektir. Alan Değişikliği: Alan değişikliği kriterlerinde değişikliğe gidilmiştir.