Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, öğrencilerin ortaokuldan liseye geçişini sağlayan önemli bir sınavdır. Bu sınavın düzenli ve adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için gözetmenler büyük bir rol oynamaktadır. Gözetmenler, sınavın düzgün ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için çeşitli görevleri üstlenirler. Bu makalede, LGS sınavında gözetmenlerin görevleri ve sorumlulukları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. LGS sınavında gözetmenler, sınavın düzenini sağlamak ve öğrencilere uygun bir sınav ortamı sunmakla sorumludur. Gözetmenler, sınav salonlarında öğrencilere rehberlik eder ve sınav kurallarını uygulamakla görevlidir. Sınav salonlarında düzenin sağlanması, öğrencilerin huzur içinde sınavlarını tamamlamalarını sağlar.

LGS Sınavında Gözetmenlerin Görevleri

Gözetmenlerin en önemli görevlerinden biri, sınav malzemelerinin dağıtımı ve toplanmasıdır. Sınav öncesi, gözetmenler sınav kitapçıklarını ve diğer malzemeleri öğrencilere dağıtır. Sınav esnasında, gözetmenler sınav süresini takip eder ve süre dolunca kitapçıkları toplar. Bu şekilde, her öğrencinin sınav süresi eşit ve adil bir şekilde kontrol altında tutulur. Gözetmenler ayrıca, sınav esnasında öğrencilerin kopya çekme veya hile yapma gibi haksız avantaj elde etmelerini engellemekle de görevlidir. Sınav salonlarında gözetmenler, öğrencilerin sınav kurallarına uygun davranmasını sağlamak için dikkatli bir şekilde gözlem yaparlar. Herhangi bir hile veya kopya durumunda gerekli müdahaleleri yapar ve sınavın adil bir şekilde yürütülmesini sağlarlar. Gözetmenler, aynı zamanda sınav süresince öğrencilere yardımcı olmak ve sorularıyla ilgili yönlendirmelerde bulunmakla da sorumludur.