Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden önce mülakatların kalkacağına dair söz vermesi ve sonrasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mülakatları kaldırmayıp güncelleyeceklerini ifade etmesiyle ortalık tamamen karışmıştı. Konunun nasıl çözüleceği henüz netleşmezken MEB mülakat hazırlıklarına başladı.

2019 yılında Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi’nde yayınlanmış bir makale gelişmiş ülkelerin (PİSA Skoru yüksek) öğretmen yetiştirme ve atama sistemlerini incelemiş. Biz de bu makaleyi Öğretmen Haber olarak sizin için değerlendirdik.

Finlandiya

Finlandiya’da öğretmen olmak isteyen gençler için ülke genelinde uygulanan sınavdan iyi puan almış olmak yeterli değil. 3 aşamalı bir sınavı daha geçmek zorunda olan öğretmen adayları için 3 aşamalı sınavın bir aşaması kişisel özelliklerin ve mesleğe uyumun ölçüldüğü mülakattan oluşmakta.

Güney Kore

Güney Kore’de farklı alanlarda öğretmen olmak isteyen öğrenciler için farklı süreçler olsa da devlet kurumlarında öğretmenlik yapmak isteyen gençler için süreç Türkiye ile aynı. Merkezi sınav + mülakat başarısıyla öğretmen olabilen gençler devlet kadrolarında çalışabilmekte.

Singapur

Singapur’da öğretmenlik en çok rağbet gösterilen mesleklerin başında. Birçok genç öğretmen olma hayaliyle büyüyor. Öğretmen olmak için başvuran adaylar özgeçmişlerinin incelenmesi, genel kültür testlerinin uygulanması, mülakat gibi aşamalardan geçerler. Singapur’da da öğretmen olmak için mülakat şartı vardır.

İngiltere

İngiltere’de öğrencilere uygulanan merkezi sınavın arkasından eğitim fakülteleri adaylara eğitim fakülteleri öğrenci seçiminde öğretim elemanları ve uygulama öğretmenlerinden oluşan kurul tarafından bir seçme işlemi uygulamaktadırlar.

  • Akademik ilgisi var mı?
  • Öğretmenlik mesleğinin öneminin farkında mı?
  • Kişilikleri bu iş için uygun mu?
  • Tarihe bakış açıları nasıl?
  • Daha önce çocuklarla çalıştı mı?
  • Değişik kültürlere bakış açısı ne?
  • Farklı işlerde gönüllü olarak çalışıp çalışmadığı?