Türkiye’nin en geniş yüzölçümüne sahip olan şehri Konya’ya, milattan önce 47-50 ve 53 yıllarında Konya’yı ziyaret eden Hıristiyan aziz St. Paul, Konya’yı dini bir şehir yaptı. St. Paul’un Konya’yı dini merkez haline getirmesi ile Hıristiyanlar Konya’ya ikonyum ismini verdiler. İkonyum ‘İsa’nın tasviri’ veya ‘Kutsal tasvir’ anlamına gelir.

Konya’nın adı ile ilgili birçok efsane vardır. Yunan mitolojisinde Konya ile ile ilgili birçok hikaye bilinmektedir. Bilinen hikayelere göre, bir ejderha Konya’ya tebelleş olur. Zamanla bu ejderhayı öldürüp yok eden için anıt yaptırılır. Ejderhayı öldüren kişi adına yapılan anıtın adı ikonion olarak bilinir. Daha sonra ikonion adı icconium olur.

Konya’nın adının nereden geldiğine dair başka bir efsane ise, Anadolu’da ilerleyen iki kişinin bir diğerine yorulduğu için ‘Konalım mı?’ der, diğer kişinin ‘Ne duruyorsun kon, ya!’ demesinin sonucunda Konya adı verilir.

Konya tarih boyuna birçok ad ile anılmıştır. Roma imparatorluklarının değişmesiyle Konya bölgesinin de ismi zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Claudiconium, Augusta İconium, Colonia Selie vb. birçok isim almıştır. Bizans topraklarında Konya şehrinin ismi Tokonion olarak bilinmektedir. Araplar tarafından Konya’ya Kuniya ismi verilmiştir. Konya şehrine Ycconium, Stancona, Conia, Cogne gibi birçok isim verilmiştir. Son olarak Konya ismini Selçuklu ve Osmanlı döneminde almıştır ve günümüzde de Konya olarak adlandırılmaktadır.

Konya isminde her harf bir karakteri belirtmektedir. K harfi, başarılı unvan sahibi, O harfi, gizliliği sevmek, N harfi, sağduyu, Y harfi, geçmiş üzüntüleri yaşamak ve A harfi, atılgan enerjik anlamlarına geldiği bilinmektedir.

İstanbul İsmi Nereden Geliyor?

Roma İmparatorluğu döneminde İstanbul, Konstantin adı ile bilinmekteydi. İstanbul ilk olarak Byzantion adı ile bilinmektedir. Büyük Roma İmparatorluğu döneminde Konstantin’in İstanbul’u başkent yapmasıyla adı ‘Nova Roma’ olarak adlandırılmıştır. Konstantin’in ölümünden sonra Constantinopolis adı verilmiştir. Constantinopolis adı ‘Konstantinin şehri’ anlamına gelmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in fethi ile ismi değişmiştir. Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’u feth ettikten sonra ismini Arapça’ya çevirerek ‘Konstantiniyye’ olarak adlandırmıştır. İstanbul’u Osmanlı devlet adamları DerSaadet, Dar-u Hilafe gibi isimlerle de anmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’nda İstanbul’un bir diğer adı da ‘İslambol’ olarak bilinir. Osmanlı İmparatorluğu’nda Sultan III.Mustafa döneminde yayınlanan fermanlarda veya sikkelerde kullanıldığı bilinmektedir. 18. Yüzyılın sonundan sonra bir daha bu isime rastlanılmamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk döneminde Batı’nın bildiği ismi unutturmak ve yerel bir isim koymak istenmiştir ve İstanbul ismi konmuştur. 1930 yıllında Türk Posta Hizmet kanunu yayınlanması İstanbul’un resmi isim olarak kabul görmesini sağlamıştır.

İzmir İsmi Nereden Geliyor?

İzmir şehrinde yerleşim başladığı zaman birçok isimle anılmaya başlamıştır. Smyrna adı İzmir’in en çok bilinen ismidir. İzmir, smyrna kelimesinin dönüşmesi ile oluşmuştur. Smyrna isminden daha öncelerinde Smurna ve Samorna adlarının kullanıldığı düşünülmektedir. Smyrna ismine ilk önce İsmir olarak söylenmiş ve zamana İzmir kelimesine dönüşmüştür. Smyrna adı, İzmir’in kuruluş hikayelerini yansıtırken, İzmir’e dönüşmesi ise şehrin kültürel değişimini anlatır.

Bilinen destanlara göre, Kıbrıs Kralı Kinyras’ın kızının adı Smyrna’dır ve şehir adını bu efsaneden almıştır. Mitolojiye göre ise Artemis Tanrısı İzmirli’dir.

İzmir’de bulunan Balçova ise adını, arazisinin balçık olması sonucunda Balçık Havi olarak bilinmiştir. Daha sonra Balçık Ova şekline dönüşmüş ve daha sonra Balçova olarak bugünkü adını almıştır.

İzmir’de bulunan Bayraklı ise adını, Akdeniz’deki denizcilerin her dönem İzmir’e gelip bayrak ile asker toplamaya çalışmasından çıkmıştır. Açılan bayraklar bugünkü Bayraklı olarak bilinen yerde açılmıştır ve böylece bölgenin adı Bayraklı olarak kalmıştır.

Editör: Halil Uzan