31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde görev alacak öğretmenlerin seçim görevi iptali olabilir mi? Seçim görevi zorunlu mu? konusu yanıtlandı.

31 Mart yerel seçimlerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar kullanılacak. Bu okullarda kurulacak sandıkların başında bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üye bulunacak.

Her seçimde sandık görevlisi olarak seçilen öğretmenler mecburi bir durum yoksa zorunlu olarak görev verilir. Sandık görevine gidilmediğinde ne yapılır?

Sandık Görevi Nasıl İptal Edilir?

Sandık kurulu başkanı göreve gelmediğinde kamu görevlileri arasında belirlenecek bir üye seçili. Eğer bu üye o anda bulunmazsa en yaşlı üye kurula başkanlık yapar. Geçerli bir mazeretten kaynaklı olarak sandık görevini iptal ettirmek isteyen bir memurun görevi veren İlçe seçim kuruluna başvuruda bulunması gerekir.

Memur Sandık Görevlisi Olmak Zorunda mı?

YSK'nın 135 sayılı genelgesinde ilçede görevi bulunan tüm kamu görevlilerinin listeleri Mülki İdare Amiri aracılığı ile yerleşim yeri adresleri esas alınarak Seçim Kurulu başkanlarına iletilir. Ardından kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkan sayısının iki katı kadar tespit edilerek sandık kurulu başkanı olarak belirlenir.

Editör: Halil Uzan