İYEP tam açılımı (İlkokular Yetiştirme Programı), ilkokullarda eğitimine devam eden öğrencilerin önceki yıllarda Türkçe ve Matematik dersi alan ancak yeterli düzeyde öğrenemeyen için ayrıyeten uygulanan bir program olarak ön plana çıkıyor.

İYEP’in genel amacı, öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerini yeterli düzeyde öğrenemediği durumlarda, öğrencilerin tespit edilerek temel becerilerini geliştirerek etkinliklerle eksikliklerine kapatma.

 • Öğrencilerin derslerin yanı sıra sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik programlar,
 • Temel becerilerinde eksiklikler olan öğrencilerin, sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel sorunları çözmek için uyum programı düzenlemek,
 • Program içerisinde öğrencilerin beklenen eğitim seviyesine ulaşmasını sağlamak,

İYEP’in Özel Amaçları

 • Öğrencinin temel dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek,
 • Okuma yazma eksikliklerini gidermek,
 • Okuduğunun anlama konusunda yardımcı olmak,
 • Matematik seviyesini artırmak,
 • Matematiği günlük hayatta kullanabilmesini sağlamak,
 • Problem çözme kabiliyetini artırmak,
 • Matematiğe yönelik olumlu tutum sergilemesini sağlamak,
 • Kavramları farklı bir şekilde ifade etmesini sağlamak,
 • Psikosoyal destek alarak eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
 1. İYEP 2017-2018 eğitim öğretim yılından tamamlanmış ve 2018-2019 yılından itibaren ülkemizde uygulanmaya başlamıştır.
 2. İYEP’den özellikle yabancı uyruklu öğrenciler, sığınmacılar, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları faydalanır.
 3. İYEP ücretli değildir ve ihtiyaç duyulan her öğrenciye verilmektedir. Uygulama 9 Ekim 2023 tarihi itibarıyla aktif edilecek.