Eğitim Bir-Sen, İLKSAN işe alım süreçlerinde yaşanan duyuru ve sınav yapmaksızın işçi alımlarıyla ilgili dava açtı. İLKSAN’ın işe alım süreçlerini Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamın gerçekleştirmesini istedi.

Eğitim Bir-Sen’in açıklaması:

İLKSAN yönetiminin geçen yıllardaki duyuru ve sınav yapılmaksızın personel istihdamı, hatıra binaen işe alım yapması, usulsüz işten çıkarmalar nedeniyle iş mahkemelerindeki dava sayısı konularındaki kötü ve olumsuz sicili gözetilerek; meşru bir amaç taşımaksızın, makul ve nesnel bir gerekçeye dayanmaksızın İLKSAN üyesi kamu personelinin ortak hak ve menfaatleri ile Sandık üzerindeki çıkar ve haklarına zarar verecek mahiyette keyfî karar ve uygulamalara kapı aralayacak, Sandığa ve Sandık üyesine zarar verecek düzenlemeyi yargıya taşıdık.

Editör: Deniz Beyatlı