Geleceğin bilim insanları, meraklarını keşfetmeleri için desteklenmeli, eleştirel düşünce becerileri geliştirilmeli ve pratik deneyimlerle bilimsel yöntemi öğrenmelidir. Eğitimde somut deneyimlere ve problem çözme becerilerine vurgu yapmak, öğrencilerin bilimsel düşünceyi anlamalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, çeşitli disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek öğrencilere geniş bir perspektif kazandırılmalıdır.

Çocukların çevrelerini keşfetmelerine olanak sağlayan eğitim sistemleri, bilimsel yöntemleri öğrenmelerini teşvik eden müfredatlar ve pratik deneyim imkânlarıyla desteklenmelidir. Ayrıca, eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine odaklanan bir öğrenme ortamı da önemlidir.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için erken yaşlardan itibaren merak ve keşfetme duygularını teşvik ederek STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) alanlarında güçlü temel beceriler kazandırmak önemlidir. Ayrıca, öğrencilere problem çözme, eleştirel düşünme ve takım çalışması becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunulmalıdır. Eğitim sistemi, öğrencilere bilimle ilgili konuları ilgi çekici ve uygulamalı bir şekilde öğretecek etkileşimli ve katılımcı yöntemlere odaklanmalıdır.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için erken yaşlardan itibaren devre tasarımı, kodlama becerisi gibi teknolojik becerileri geliştirmek önemlidir. Ayrıca, eğitim sisteminin pratik deneyimlere ve projelere dayalı olması, öğrencilere problem çözme ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmak açısından etkili olabilir. Mentorluk, laboratuvar deneyimleri ve etkileşimli öğrenme ortamları da öğrencilerin bilimle daha yakından tanışmasına yardımcı olabilir.

Özellikle ilkokullarımızda klasik derslik düzeni son bulmalı, her derslik tasarım beceri atölyesi formu kavuşturulmalıdır. 2018 yılında her okula tasarım beceri atölyeleri oluşturulmaya başlanmıştı. Sonraki yönetimlerden destek göremeyince Pandemi ile birlikte bu uygulama son buldu. Bence her okula bir tasarım beceri atölyesi yetmez, her sınıfı bir tasarım beceri atölyesi halini almalıdır. Ben bu tasarıma etkileşimli derslik ya da akıllı derslik kavramlarından birini önerebilirim. Öğrenci, pencerenin önünde güneş enerjisiyle elektronik kol saatini çalıştıracak elektriği üretebilmeli, sınıfın bir köşesinde iki gün önce ektiği tohumun filizlenmesini deney ve kontrol grubu örneklerinden gözlemleyebilmeli, sınıfın diğer köşesinde bilgisayarda robot eğitim setlerini kodlayabilmelidir. Her derslik bir bilim ve fen laboratuvarı olmalıdır.

Serdar GÜNDÜZ

Liyakat-Sen Genel Sekreteri