TESK için yürürlükten kaldırılan maddeler gece yarısı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yönetmelikten Kaldırılan O Maddeler!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Federasyonları, Birlikleri, Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik; Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik şöyle:

  • MADDE 1- 29/1/1999 tarihli ve 23595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  • MADDE 1- 29/1/1999 tarihli ve 23595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Federasyonları, Birlikleri, Odaları Denetim Kurulları Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
  • MADDE 1- 29/1/1999 tarihli ve 23595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
  • MADDE 1- 29/1/1999 tarihli ve 23595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Editör: Birkan Erel