Herkesin dillendirdiği Finlandiya eğitim sistemine dair bilgileri ve ayrıntıları sizler için derledik…

Ders İçerikleri

Finlandiya eğitim sistemine göre her çocuğun her ders için yüksek başarı gösterme gibi bir zorunluğu yoktur. Öğrenciler, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarını oluştururlar. Öğretmenler öğrencileri bilmedikleri ve ilgi duymadıkları bir konu hakkında fikir sahibi olmaya zorlamak yerine, öğrencilere kendi yeteneklerini keşfettirerek ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmeye teşvik ederler. 9 yıllık zorunlu eğitim döneminde öğrenciler ana dil, sağlık eğitimi, ahlak eğitimi, sosyal bilimler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, el sanatları, ev ekonomisi ve rehberlik alanlardaki dersleri görürler. Çocukların fiziksel gelişimlerini en üst seviyede tutmak adına okullarda her türlü sportif faaliyetler mevcuttur. Farklı ve özel yetenekleri olan çocuklar spor ya da sanat gibi branşlarda özel olarak eğitilirler.

Eğitim Süresi

Finlandiya eğitim sistemi; tüm yaş grupları için 9 yıllık temel eğitim ve öncesinde 1 yıllık gönüllü okul öncesi eğitim, ardından genel eğitim ve mesleki eğitimden oluşan 2.devre eğitim, üniversiteler ve politeknikler tarafından sağlanan yükseköğretimden oluşmaktadır. Eğitim öğretim yılı 190 gün olup ağustos ayı ortası başlar, haziran ayı başında sona erer. Yaz tatili 60 gündür. Okullar haftanın 5 günü açık olup, haftalık 19 – 30 saat ders işlenir.

Aynı zamanda Finlandiya, Avrupa’nın en az ders saatine sahip ülkelerinden birisidir. Sınıf mevcutları 20–30 arası, ders saati 45 dakikadır.

Eğitim Ortamı

Finlandiyalı öğrenciler okulda sadece birkaç saat geçirmektedirler. Sınıflar çok büyük değildir, nadiren yirmiden fazla öğrenci vardır. Eğitimin başlangıcından itibaren öğrencilerin okulun diline ek olarak iki dil (genellikle Fince veya İsveççe) öğrenmeleri beklenir ve birinci ila dokuzuncu sınıflardaki öğrenciler her hafta dört ila on bir ders saatini resim, müzik, yemek pişirme, metal işleri ve tekstil dersleri alarak geçirirler.  Öğretmenler birliği tarafından da talep edilen küçük sınıflar, tüm derslerde olmak üzere özellikle fen alanında öğrenci başarısıyla ilişkili görünmektedir. Okulun içinde atmosfer rahattır ve binalar oldukça temiz tutulmaktadır, hatta öğrenciler okullarda ayakkabılarını çıkarmaktadırlar. 

Sosyal etkinlikler de akademik hayat kadar önemlidir.  Bu amaçla açık hava etkinlikleri, en soğuk havalarda bile gerçekleştirilir ve talep görür. Örneğin, okuldaki müzik dersinin yanı sıra, birçok öğrenci dersten sonra uygun bir ücret karşılığında hobi olarak bir enstrüman çalmayı öğrenmekte ve temel solfej ve müzik teorisi çalıştıkları çok sayıda devlet destekli özel müzik okullarına gitmektedirler. 

Ev Ödevleri

Ev ödevi konusuna gelince ise, Finlandiya'da öğrencilere verilen herhangi bir ödev veya habersiz yapılan değerlendirme testleri yoktur. Öğretmenler, ödevlerde harcanan zamanın hobiler, sanat, spor veya yemek yapmak için kullanılabileceğine inanmaktadırlar. Bu durumun da çocuklar üzerinde stres oluşumunu engelleyici bir etkiye sahip olduğu düşünülmektedir.

Sınavlar ve Notlar

Finlandiya’nın eğitime yaklaşımı, çocukları sınavlara değil, gelecekteki yaşamlarına hazırlamaktır. Bu nedenle dersler esas olarak pratik becerileri geliştirmeye odaklanır ve öğrencileri sınavlara girmeye ve herhangi bir şeyden not almaya tabi tutmayı tercih etmezler. Bu nedenle geçmeleri gereken tek sınav, üniversiteden önce 19 yaşında girilen sınavdır. Öğrencilerin başarıları, gösterdikleri olumlu davranışlar ve yetenekleri doğrultusunda belirlenir. Finlandiya eğitim anlayışında sınavların öğrencilerin öğrenme hevesine negatif etki ettiği ve strese neden olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle Finlandiyalı öğrencilerde sınavları geçmek gibi bir baskı olmadığı için öğrenme süreci esas olarak başarılıdır ve bağımsız bireyler hazırlamayı amaçlamaktadır. 

Editör: Birkan Erel