Hem tasarım, hem de içerik bakımından değişen öğrenci karnelerinin yeni görünümünü merak ediyor olabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) alınan yeni kararlardan birisi de karnelerde yapılan değişikliktir. Buna göre ortaokul eğitimine devam eden öğrenciler için bu değişikliğin yapıldığını belirtebiliriz. Yalnızca akademik başarının değerlendirilmeyeceğini, aynı zamanda çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere katılma, ürün oluşturma ya da performansın değerlendirilmesi gibi çeşitli başlıkların yer alacağı belirtilmektedir.

Sosyal Etkinlikler Değerlendirilecek

Ayrıca öğrencilerin derece alıp almadıklarına dair değerlendirmeye de yer verilecektir. Toplamda 5 ana başlık altında çeşitli değerlendirmelere yer verilecektir. İl, ilçe geneli veya okullar arası, ulusal veya uluslararası tüm etkinliklere katılımın karnelerde yer alacağı bilgisi aktarılmaktadır. Bu düzenleme ile birlikte öğrencilerin yalnızca derslerinde değil, aynı zamanda etkinliklerde de yer almaları sağlanacaktır. Sosyal başarıları desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu yenilik ile birlikte öğrencilerin ilgi ve becerilerini keşfetmelerine de olanak verilecektir. Okulda gerçekleştirilen etkinliklerde, merkezi etkinliklerde ya da okul dışında bireysel olarak yapılan etkinliklerde bu değerlendirmeler sağlanacaktır.