Emsal niteliğindeki kararda borçlu bir öğretmen aldığı maaşın dörtte biri ve ek ders ücretinin tamamına dair koyulan haczin ek ders ücretinin ¼’ünü aşan kısmının kaldırılmasına dair dava açtı. Mahkeme öğretmenin talebini kabul ederken ek ders ücretinin ¼’ünü aşan kısmının öğretmene faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

Ek ders ücreti maaş gibi değerlendirildi

Karşı taraf temyize giderken Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ek ders ücretinin maaştan sayılmayacağına ve tamamının haczedilebileceğine dair karar Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan döndü. Kurulun aldığı emsal niteliğindeki kararda ek dersin maaş gibi ödenen bir ücret sayılacağı ilk derece mahkemenin verdiği kararın doğru olduğu kararı kabul edildi.

Bu kararla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretlerinin de maaş gibi görev karşılığı alınan bir ücret olduğu ve hukiki karşılığının da maaş gibi görülmesi kesinleşmiş oldu. Öğretmenlerin maaşlarının olduğu gibi ek ders ücretlerinin de en fazla dörtte biri haczedilebilecek.