Eğitim Bir Sen Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak birçok konuda talep oluşturdu. Adeta öğretmenlere tercüman olan sendikanın talepleri ve değerlendirmeleri haberimizde…

Görevde Yükselme Süreci Biran Önce Tamamlanmalı!

Eğitim-Bir-Sen Millî Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak öncelikle görevde yükselme sözlü sınav tarihleri ile atama takviminin belirlenmesi; bu süreçte adayların yazılı sınav sonuçlarının öncelikle gözetilmesiyle atama ihtiyacı, hakkaniyet ve adalet ilkelerini esas alan sözlü sınav değerlendirmelerinde bulunulmasını talep etti. Ayrıca münhal kadrolara atamaların geciktiğini de dile getiren Eğitim Bir Sen sendikası bu atamalarının derhal gerçekleşmesini istiyor.

Eğitim Bir Sen Açıklaması

Eğitim-Bir-Sen olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak öncelikle görevde yükselme sözlü sınav tarihleri ile atama takviminin belirlenmesi; bu süreçte adayların yazılı sınav sonuçlarının öncelikle gözetilmesiyle atama ihtiyacı, hakkaniyet ve adalet ilkelerini esas alan sözlü sınav değerlendirmelerinde bulunulmasını talep ettik.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen münhal şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık kadroları için görevde yükselme sınavı 9 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilerek sınav sonuçları açıklanmıştır.

Ancak yönetmelik hükümlerine göre yapılması gerekli olan sözlü sınav tarihi halen açıklanmamış; bu itibarla da atamaya esas başarı puanları belirlenemediği için münhal kadrolara henüz bir atama yapılamamıştır.

Diğer taraftan bahse konu yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının, münhal kadro sayısından çok fazla olmadığı görülmektedir. Yine geçmiş dönemlerde yazılı sınav puanlarının aynısı sözlü sınav puanı olarak verilmek suretiyle sözlü sınav başarı puanına erişemeyen adayların varlığı, sözlü sınava katılacak adaylarda bir endişe kaynağı oluşturmaktadır. Bu kapsamda geçmiş yıllarda olduğu gibi münhal kadrolara atama ihtiyacının öncelikle gözetilerek eleme eksenli bir sözlü sınav yerine yazılı sınav puanını esas almak suretiyle münhal kadrolara uygun adayların belirlenmesi eksenli bir sözlü sınav sürecinin yürütülmesi yerinde olacaktır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile bu sınavlara dayalı atamalar, kariyer yolculuklarında bir üst görevlere atanmak isteyen kamu görevlilerince takdirle karşılanmakta; bu sınavlar liyakat ve kariyer ilkelerine hayat vermektedir.

Bu itibarla öncelikle görevde yükselme sözlü sınav tarihleri ile atama takviminin belirlenmesi; bu süreçte adayların yazılı sınav sonuçlarının öncelikle gözetilmesiyle atama ihtiyacı, hakkaniyet ve adalet ilkelerini esas alan sözlü sınav değerlendirmelerinde bulunulmasını istedik.