Birçok sendika vergi düzenlemesiyle iligli taleplerini açıklıyor. Bakanlık deyim yerindeyse konuyla ilgili ablukaya alınırken Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dün katıldığı bir canlı yayınla hükümetten taleplerini tekrar ifade etti. Son günlerde üzerinde sıkça durulan vergi düzenlemesi talebini tekrar vurgulayan Yalçın; 3600 ek gösterge, kira yardımı ve görevde yükselme uygulamasına da değildi.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın talepleri:

1. Dereceye 3600 ek gösterge verilmesi,

Gelir Vergisinin %15’te sabitlenmesi,

Yardımcı Hizmetler Sınıfının Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,

Kira Yardımı yapılması,

Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı düzenlemesi,

Emekli aylıklarının artırılması,

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ilave haklar tanınması,

Üniversite idari personeline yer değişikliği hakkının verilmesi,

Mülakatın kaldırılması,

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılması,

4688 sayılı Kanunun evrensel ilkelere uygun hale getirilmesi.

Editör: Deniz Beyatlı