Milli Eğitim Bakanlığı Kalkınma Programları çerçevesinde eğitimde niteliği artırmak adına yeni formüller üzerinde duruyor. Edinilen bilgilere göre MEB okullarda performans sistemini faaliyete geçirecek.

12. Kalkınma Planı çerçevesinde hayata geçirilecek uygulama ile okulların performansları değerlendirilecek. Düşük seviyede eğitim veren okullar masaya yatırılarak analiz edilecek. Böylece sorunun kaynağı tespit edilerek çözüm üretilecek.

Okul performans sisteminin ne zaman hayata geçeceği şuan için belirsizliğini koruyor. Ancak MEB’in bu konuda çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu bilgisine ulaştık.

Okul bazlı performans sisteminin tayinlere etki edip etmeyeceği ise soru işareti. Ancak okul değerlendirmelerinin ilerleyen dönemlerde tayin puanına etki etmesi beklenmiyor.

 • Okul öncesi eğitim, okulların gelişimi ve teknolojik altyapı başlıklarına odaklanılacak.
 • Çocuklar için kaliteli, evrensel ve ücretsiz eğitim fırsat eşitliği sağlanacak.
 • Okul öncesi eğitime erişim için fiziki ve beşeri altyapı geliştirilecek.
 • Kaliteli okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak amacıyla farklı modeller geliştirilecek.
 • Öğrenci ve okul başarısı arasındaki fark azaltılacak.
 • Nitelikli ve kapsayıcı eğitim sunumu tüm okullarda sağlanacak.
 • Okul bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturulacak.
 • Telafi edici ve destekleyici yetiştirme programları için etkin izleme ve değerlendirme sistemi kurulacak.
 • e-Öğrenci dosyası oluşturulacak.
 • Destekleme programlarına öğrenci yönlendirmeleri etkin hale getirilecek.
 • Fırsat eşitliği sağlanacak, eğitim destekleri ve burslar hedefli programlarla uygulanacak.
 • Kız çocuklarının eğitimine odaklanılacak.
 • Yeni bir ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilecek.
 • Türkçenin doğru ve güzel kullanımına yönelik ölçme araçları oluşturulacak.
 • Eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı ve esnek hale getirilecek.
 • Uzaktan eğitim altyapısı iyileştirilecek.
 • Uygulamalı eğitimde ölçme ve değerlendirme yöntemleri çeşitlendirilecek.
 • Eğitimde teknolojinin doğru kullanımı sağlanacak ve okullarda fiber altyapı ve etkileşimli tahta kullanımı yaygınlaştırılacak.

Editör: Tugay AKSOY