Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Yönergesi’nde Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı değişiklik ile birlikte beceri programlarına yer verildiği görülmüştür. Bu programlarda amaçlanan ise resmi veya özel ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin çeşitli becerileri kazanmalarıdır. Yeteneklerini keşfetmeleri için öğrencilere fırsat verecek olan beceri programlarıyla, temel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Hangi şartlarda yapılacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği ise ilgili genel müdürlüğün yayımlayacağı kılavuzda yer alacaktır.

Beceri Programlarının Detayına Kılavuzdan Bakılacak

Derslerde anlatılan konuların pekiştirilmesi ve geride kalan öğrencilerin bu açıklarını kapatmalarını sağlayan destek eğitimleri Destekleme ve Yetiştirme Kursları adı altında verilmektedir. Yapılan değişiklikler ile birlikte resmi veya özel öğretim kurumları, isteyen öğrenciler için beceri geliştirme adı altında programları da açabileceklerdir. Kursların açılması için gereken tüm şartlar, kurs süreleri, kaç öğrencinin katılması gerektiği, eğitim personelleri ve kursların verileceği ortamlara ilişkin tüm bilgilerin kılavuzda açıklanması beklenmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü yayımlayacağı kılavuzda beceri programlarının detayları ve uygulanışına dair pek çok bilgi yer alacaktır.