Danışman öğretmenler, öğrencilerin akademik başarılarını ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla önemli bir rol oynarlar. Bu sorumluluğun bir parçası olarak, danışman öğretmenlerin çeşitli evraklar hazırlaması ve düzenlemesi gerekebilir. İşte danışman öğretmenlerin hazırlaması gereken önemli evraklar.
  1. Öğrenci Kayıt Formları: Danışman öğretmenler, öğrenci danışmanlığı sürecinin başında öğrencilerin kayıt formlarını hazırlarlar. Bu formlar, öğrencilerin kişisel bilgilerini, akademik geçmişlerini, ilgi alanlarını ve hedeflerini içerebilir. Kayıt formları, öğrencilerin danışmanlarıyla iletişim kurmalarını kolaylaştırır ve öğrenci profillerini güncel tutmalarını sağlar.
  2. Bireysel Gelişim Planları: Bireysel Gelişim Planları (BGP), öğrencilerin akademik hedeflerini belirlemelerine ve kişisel gelişimlerini izlemelerine yardımcı olan önemli bir evraktır. Danışman öğretmenler, öğrencilerle birlikte BGP'leri oluşturur ve günceller. BGP'ler, öğrencilerin güçlü yönlerini belirlemelerine, zayıf yönlerini geliştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan stratejileri içerir.
  3. Akademik Başarı Raporları: Danışman öğretmenler, öğrencilerin akademik başarılarını izlemek ve değerlendirmek için düzenli olarak akademik başarı raporları hazırlar. Bu raporlar, öğrencilerin notlarını, devamsızlık durumunu, ödülleri ve takdirlerini içerebilir. Akademik başarı raporları, öğrencilerin güncel durumlarını ve gerektiğinde müdahalelerin yapılmasını sağlar.
  4. Rehberlik Oturumu Kayıtları: Danışman öğretmenler, öğrencilerle gerçekleştirdikleri rehberlik oturumlarının kayıtlarını tutarlar. Bu kayıtlar, oturum tarihini, görüşülen konuları, hedefleri ve belirlenen adımları içerir.