Yaşamlarını zorlukla sürdüren aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek adı altında yardımlar başlıyor. Yardım miktarlarını ve detaylarını paylaşıyoruz.

Ekonomik Destek Ne Zamanları Yapılıyor?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

Ekonomik Destekten Kimler Faydalanabilir?

  1. Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
  2. Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
  3. Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
  4. Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Sosyal Ekonomik Destek Ödemeleri Ne Kadar?

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır. Buna göre de destek miktarları belirlenir. İşte o miktarlar;

  • Okul öncesi için ödeme 3614 TL,
  • İlköğretimde-Ortaöğretimde okuyan çocuk için 5782 TL,
  • Lisede okuyan için 3614 TL,
  • Yükseköğrenimde okuyan için 6505 TL verilmektedir.
Editör: Birkan Erel