Gençlik Spor İl Müdürlüğü duyurdu, GSB-EYS Eğitim görevlisi/antrenör alımı başvuruları başladı.

GSB EYS Başvuru 2023 ne zaman?

Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün duyurusuna göre GSB-EYS başvuruları 9 Ekim’de başladı. Son başvuru tarihi ise 15 Ekim. Başvurular edu.gsb.gov.tr üzerinden yapılacak.

Spor başvurusu için gerekli belgeler

Vesikalık Fotoğraf

Eğitim Mezuniyet Belgesi

En az 2. Kademe Antrenörlük Belgesi

İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi İçin; Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak ve Uygulama dersi aldığını gösterir transkript

Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü

Varsa;

Pedagojik formasyon belgesi

Son 5 yıl içerisinde uluslararası bir müsabakada alınan antrenörlük görevini gösterir belge

Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi

GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge

Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)

Alanında Milli Sporcu Belgesi

Sabıka Kaydı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;

Kurumlarından alacakları izin belgesi

Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge

Gençlik başvurusu için gerekli belgeler

Vesikalık Fotoğraf

Eğitim Mezuniyet Belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

Varsa;

Pedagojik formasyon belgesi

Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi

GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge

Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)

Sabıka Kaydı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan eğitim görevlisi adayları için;

Kurumlarından alacakları izin belgesi

Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge

GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge