EBS Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim Bir-Sen’in sorumlu sendika olduktan sonra sorunların hasır altı edilmediğini tek tek çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Daha yapacak çok işleri olduğunu ifade eden Yalçın öğretmenleri de ilgilendiren sıradaki gündemleriyle ilgili bilgi verdi.

Akademisyen Maaşları, İl içi sıra tayini, ÖMK, Proje okullar

Genel Başkan Ali Yalçın gündemlerinin yoğun olduğunu dile getirdi. Seyyanen zammın emeklilik maaşıyla kapsam dışına çıkarılmasını emeklilik maaşı ve maaş koordinasyonunun koparılması olarak değerlendirirken, öğretmenlik meslek kanunu, proje okullar belirsizliğinin giderilmesi, üniversite idari personelinin mali durumlarının iyileştirilmesini sıradaki gündemleri arasında gösterdi.

Yönetici atama yönetmeliğinin çıkarılması, akademisyenlerin aldıkları ücretler, il içi sıra tayininin yeniden getirilmesi Başkan Ali Yalçın’ın saydığı diğer gündem maddeleri oldu.

Editör: Deniz Beyatlı