Ek Ders Ücretleri Yatacak!

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. 29 Ekim’İn ertesi günü yapılan tatilde idari izinli olanlar öğretmenler ek ders ücret alıyor mu? Ek ders ücretleri yatacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 18.04.2023 tarihli yazısı ile tekrar açıklama yaptı. 30 Ekim Pazartesi günü idari izinde hangi ek derslerin ödeneceği açıklandı. Akıllarda soru işareti bırakan Milli Eğitim Bakanlığı bu açıklamasıyla tüm soru işaretlerini giderdi. Yaptığı açıklama da aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaktır. Yani ek ders ücretleri yatırılacaktır. İşte o yazı;

25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller" başlıklı 2'nci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar." hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm doğrultusunda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, eğitim kurumlarının tatil edildiği 30 Ekim 2023 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaktır."