Anadolu Eğitim Sendikası (AES), 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel yapılmış olan anket sonuçlarını paylaştı. 5491 öğretmenin katıldığı ankette, öğretmenlerin kira durumundan, öğretmenlik mesleğine ve kariyer basamaklarına kadar birçok soru yöneltildi.

Anadolu Eğitim Sendikası tarafından paylaşılan anket sonuçları sosyal medyadan büyük ilgi topladı.

 

Öğretmenlerin %.34.6’sı kirada oturuyor.   Kirada oturanların maaşlarının önemli kısmı kiraya gidiyor. Maaşının yarıdan fazlası ile kira ödeyenlerin oranı % 17.9 iken, maaşının %25-50 arası kira ödeyenlerin oranı % 43.1’dir.

Evi kendine ait olan öğretmenlerin % 36.4’ü ev kredisini ödemeye devam etmektedir.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu çocuklarına, öğrencilerine veya yakınlarına öğretmen olmasını tavsiye etmiyor. Ankete katılan öğretmenlerin % 77.8’i tavsiye etmediğini belirtmiştir.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu yeniden meslek seçme şansı olsa tekrar öğretmen olmak istemiyor.

Ankete katılan öğretmenlerin % 97.5’i öğretmenliğin yıpratıcı bir meslek olduğunu düşünüyor.

Öğretmenlerin % 96.9’u mesleğin yıpratıcı olması nedeniyle 4 yıla bir yıpranma payı verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Öğretmen maaşı aile geçindirmeye yetmiyor. Ankete katılan öğretmenlerin % 79’u maaşının ailesinin geçimi için yetmediğini söylüyor.

Maaşının ailesinin geçimi için yetmediğini ifade eden öğretmenlerin yarıdan fazlası maaş dışında ek gelir getiren iş yapıyor.

Öğretmenler bir çok çalışanın cebinden çıkmayan maliyet olan ulaşım ve yemek giderlerini ceplerinden ödemektedir. Ankete katılan öğretmenlerin yarısı maaşının en az %10 u kadar bir ücretin yemek ve ulaşım bedeli olarak harcadıklarını ifade etmişlerdir.

24 Kasım’da öğretmenleri en çok mutlu edecek olan bir maaş ikramiyedir. Ankete katılanların %98.4’ü 24 Kasım’da öğretmenleri en çok mutlu edecek hediyenin ikramiye olduğunu belirtmiştir.

Anketimize katılan öğretmenlerin büyük bir bölümü göreve başlamalarda mülakatı doğru bulmuyor. Göreve başlamalar sadece KPSS ile yapılmalı diyen öğretmenlerin oranı %86.5’tir.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ihtiyaçlara uygun yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade eden öğretmenlerin oranı % 96.8’dir.

Uzman-Başöğretmen sınavlarına geçen sene giren veya bu sene gireceklerin oranı gerekçesi ise sadece ücret! Ankete katılan öğretmenlerin %95’1’i sınava sadece maaş artışı için gireceğini ifade etmiştir.

Veliler okul işlerine ve öğretmenin dersine müdahale ediyor. Ankete katılan öğretmenlerin % 83.4’ü velilerin okul işlerine ve öğretmenin dersine müdahale ettiğini söylüyor.

MEB’in bu sene uygulamaya koyduğu ortak sınav için öğretmenlerin çoğunluğunun görüşü olumsuz.

Ortak sınavı onaylamayanların nedeni ise büyük çoğunluk eğitime katkı sağlamayacağını ve öğretmenin dersine müdahale olarak düşünüyor.

Sınıf geçme için Türkçe dersi için konulan 70 puan barajı öğretmenler tarafından da destekleniyor. Ankete katılan öğretmenlerin % 49.8’i  bunu çok doğru bir karar olarak görüyor.

Öğretmenlere göre eğitimcilere şiddet olayının artmasının sebebi öğretmenleri koruyacak yasal tedbirlerin olmaması.

Editör: Tugay AKSOY