24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere önlük hediye etmeye hazırlanırken öğretmenlerin ise talepleri daha farklı. Öğretmenlik mesleğinin eski saygınlığını kazanmasını talep eden öğretmenler ayrıca ekonomik şartların ağırlaşmasından şikayetçi. Bir nebze olsun öğretmenlerin elini rahatlaması için 24 Kasım’da öğretmenlere 1 maaş ikramiye verilmesi isteniyor.

Nermin Yıldırım Kara: En azından bir maaş ikramiye verin

Öğretmenlerin Cumhuriyetin teminatı olan genç kuşakları eğitmek gibi kutsal bir görevleri olduğunu ifade eden Kara, Cumhuriyet’in 2. Yüzyılının başında öğretmenleri ekonomik bir çaresizlikle baş başa bırakmamak gerektiğini vurguladı. Açlık sınırı ve yoksulluk sınırına dikkat çeken Kara öğretmenlerin geçim sıkıntını vurguladı.

Kanun teklifi

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-Değişiklik ile; 24 Kasım Öğretmenler Gününde, öğretim yılına hazırlık ödeneği alan

memurlara Kasım ayı net maaşı tutarında Öğretmenler Günü İkramiyesi ödenmesi öngörülmektedir.

MADDE 2-Yürürlük maddesidir.

MADDE 3-Yürütme maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32. Maddesinin birinci fıkrasına “öğretim yılına hazırlık ödeneği” ibaresinden sonra gelmek üzere “24 Kasım Öğretmenler Gününde de Kasım ayı net maaşı tutarında Öğretmenler Günü İkramiyesi” ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ödenek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ikramiye” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Editör: Deniz Beyatlı