Öğrencilerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü tehlikeye karşı önlemler alınıyor.

İşte Tüm Tedbirler

Vali ve kaymakamlar başkanlığında İl/İlçe Emniyet Müdürü, İl/İlçe Jandarma Komutanı, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul yöneticileri, okul aile birliği başkanları, yerel yönetimler, öğrenci servisleri temsilcisi, Yeşilay temsilcisi, uyuşturucu ile mücadele konusunda uzman personel ile eğitim öğretim konusunda uygun görülecek diğer paydaşların katılımıyla okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve diğer hususlar ile okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik toplantı düzenlenerek aşağıda belirtilen asayiş ve trafik tedbirlerinin planlanması/alınması gerekmektedir.

1.05.07.2022 tarihli ve 33123 sayılı yazımız ekinde gönderilen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü"nün uygulanmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

2.Vali/Kaymakamların koordinesinde ilgili birimlerin uzmanları tarafından; öğrencilere yönelik "kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği; okul yöneticilerine, öğretmenlere, STK temsilcilerine, muhtarlara, okul aile birliği üyelerine ve velilere ise yukarıda belirtilen konulara ilave olarak metamfetamin başta olmak üzere uyuşturucu/uyarıcı madde ile mücadele konularında bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi,

3.Öğrencilere yönelik "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi (Trafik Dedektifleri) Projesi", Mobil Trafik Eğitim Tın ve Çocuk trafik eğitim parklarında verilen uygulamalı eğitim faaliyetlerine devam edilmesi,

4.Okul önlerinde ve çevrelerinde giriş/çıkış saatlerinde oluşacak trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak ekip/personel görevlendirilmesi,

5."Önce Yaya" görsellerinin çizdirilmesinin ivedilikle tamamlanarak yaya veya okul geçitlerinde yaya önceliğine uymayan sürücülere yönelik denetimlere ağırlık verilmesi,

6.Okul nve çevresinde; yatay ve düşey trafik işaretlemeleri vb. fiziki tedbirlerde eksiklik görülmesi halinde yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kurum ve kuruluşlarca eksikliğin giderilmesi,

7.Servis araçlarına yönelik yoğunlaştırılmış denetimlerin yapılması ve denetimlerin meri mevzuat hükümlerine uygun olarak Ek-l'de gönderilen "Okul Servis Araçları Denetim Formunda belirtilen hususların Ek-2'deki açıklamalara göre titizlikle kontrol edilmesi, her araç için denetim formu düzenlenerek eksikliği veya kural ihlali tespit edilen araç ve sürücülere yasal işlemin yapılması,

8.0kullarda güvenlik kamera sistemlerinin kurulumuna ilişkin çalışmaların/planlamaların yapılarak öncelik dereceli okullardan başlamak üzere söz konusu kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegrasyonunun sağlanması,

9.Öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek;

a) Alkol, sigara/açık sigara, tütün vb. maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı vb. diğer unsurların satılmasını önlemek amacıyla okul önleri ve/veya yakın çevresinde gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması,

b)Okul çevresinde bulunan kahvehane, kafe, internet salonu, market, büfe, park, bahçe vb. yerlerde ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak denetimlerin artırılması, ihtiyaç duyulması halinde başta Motosikletli Asayiş Timleri ile Narkotimler olmak üzere kolluk ekiplerinin görevlendirilmesi,

10.Okul yakınında bulunan metruk bina ve yapılara Bakanlığımız talimatları ve 3194 sayılı İmar Kanununun 39'uncu maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda öncelikli olarak işlem yapılması,

11.Okullarda görevlendirilen özel güvenlik görevlilerinin denetimlerinin kolluk birimlerince ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılması,

12.Tüm bu faaliyetlerle birlikte mahallin şartları da göz önünde bulundurularak gerekli görülen ilave tedbirlerin alınması,

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Valiler ve Kaymakamlar ile kolluk kuvvetlerince eğitim öğretim döneminin huzur ve güven içinde sürdürülmesine yönelik okul ve trafik güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alınması ve paydaş kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir.

Editör: Birkan Erel