Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu 3. Dönem Başvuruları

0
605

Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Kursu Başvuruları

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel destek eğitimi programı uygulayan özel eğitim okullarında ilgi Mütalaa ile belirtilen alanlarda, öğretmen ihtiyacının özel eğitim alanı öğretmenlerince karşılanamaması durumunda; bu alanda, “Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Sınıf Öğretmenliği” alanı öğretmeni olup, Bakanlığımızca düzenlenecek 160 saat teorik ve 80 saat uygulama olmak üzere toplam 240 saat uzman öğretici yetiştirme kurs programını başarıyla tamamlayanlar, özel eğitim alanı öğretmenleri tarafından uygulanan destek eğitim programlarında uzman öğretici olarak görevlendirilebilecektir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla, Ek-l’deki tabloda belirtilen yer ve tarihte, başvuru şartlarını taşıyan adaylar için “Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu” düzenlenecektir.

Söz konusu kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:

Kurslara; ilgi (b) Mütalaa’da belirtilen, Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Sınıf Öğretmenliği alanına kaynak gösterilen yükseköğretim mezunlarından özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan veya çalışmak üzere sözleşme imzalayanlar katılabileceklerdir.

Düzenlenen kurslar için eğitim, yol, konaklama ve diğer giderler ile eğitim merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü diğer giderler, kamu kurumları için belirlenen meblağı aşmamak kaydıyla, kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır.

Başvurular özel destek eğitim programı uygulayan özel öğretim kurumları tarafından yapılacak olup, kurumlar bilgi girişi için “MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü” altında bulunan ve sadece özel öğretim kurumlarının kullanımına açık olan “Hizmetiçi Eğitim İşlemleri” ekranını kullanarak Ek-1 tabloda yer alan hizmetiçi kursunu seçerek 03/10/2016 tarihinde saat 11:00 – 23:59 arasında sadece 1 (bir) kursiyer için başvuru yapacaklarda.

Kurumlar, kursiyer için “Özel Öğretim Kurumlan Modülü” altında bulunan Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden başvuruyu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan raporlar bölümünden “Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu” raporunun çıktısını alarak, kursiyerin iş sözleşme formu, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopilerini onayladıktan sonra, 06/10/2016 tarihli mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İl Millî Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir-.

Belgeler İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kurumlarının iş ve işlemlerinden sorumlu Şube Müdürü veya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı başkanlığında, 1 (bir) şube müdürü ve şef veya memurdan oluşturulacak toplam 3 kişilik komisyon tarafından incelenerek MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü altmda bulunan Hizmetiçi Eğitim Onay İşlemleri, İl Aday Başvuru Onay İşlemleri bölümünden en geç 07/10/2016 tarihi, mesai bitimine kadar uygun görülenler onaylanacak, uygun görülmeyenler reddedilerek açıklamalar bölümünde gerekçesi belirtilecektir. (Başvuru evrakları ve Başvuru listeleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecek, Bakanlığa gönderilmeyecektir.)

Millî Eğitim Müdürlüklerince ilgili kişi ve kurumlara zamanında bilgi verilerek, başvuruları uygun görülen ve görülmeyen kursiyerlerle ilgili yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbir alınacakta-.

Belgeleri eksik olan veya yukarıda belirtilen şartlara uymayan kursiyerlerin evraklan işleme alınmayacak, buna rağmen kursa başlamış olsalar bile başvurulan iptal edilecektir. Ayrıca şartları taşımadığı halde kurs başvurusu yapılan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kuram müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Başvuruları uygun görülen kursiyerlerin listesi Genel Müdürlüğümüz meb.gov.tradresindeki internet sayfasında duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Kemal ŞAMLIOĞLU

Bakan a. Genel Müdür V.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.