Üniversiteden Pedagojik Formasyon İlanı

0
143

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 28 bölüm için pedagojik formasyon sertifika programı ilanı yayınladı.

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ 2019-2020 PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU

1. Fakültemiz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanlarının:
a) %75’i İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri ve
Mezunlarına b) %25’i ise Diğer Üniversite 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarına ayrılacaktır.c) Toplam kontenjan 2500 kişidir.2. %75’lik Kontenjanın %25’i İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi mezunlarına,%75’i İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerine; %25’lik Kontenjanın yarısı Diğer Üniversitelerin öğrencilerine, diğer yarısı da mezunlarına Ayrılmıştır.3. YÖKSİS kaydı olmayanlar başvuru yapamayacaklardır. turkiye.gov.tr’den mezuniyet bilgisi sorgulanabilmektedir.4. Programa başvuracak adayların not ortalamasının (AGNO, GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
100’lük Sistemdeki Notların 4’lük sistemdeki karşılıklarına ulaşmak için tıklayınız.

DİKKAT: Dönüşüm Tablosunu yalnızca 100’lük sistemde notu olan adaylar kullanacaklardır.
Transkriptinde 4’lük sistemde notu bulunan adaylar dönüşüm tablosu kullanmayacak,transkriptlerindeki notları beyan edeceklerdir.Hem 4’lük hem 100’lük sistemde notu bulunan adaylar dönüşüm tablosunu kullanmadan kendi transkriptelerindeki 4’lük notlarını beyan edeceklerdir.

5. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda;a) Mezunlar için mezuniyet not ortalaması ile değerlendirme yapılacak; eşitlik halinde ise yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Transkriptinde veya Geçici Mezuniyet Belgesinde/Diplomasında not ortalaması yalnızca 100’lük sisteme göre yer alan (4’lük sistemde notu olmayan) bütün adayların notları İstanbul Üniversitesi’nin Dönüşüm Tablosu’na göre 4’lük sisteme dönüştürülecektir.
b) Öğrenciler için Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO/GANO) ile değerlendirme yapılacak;
eşitlik halinde ise alttan dersi olup olmadığına ders kredileri esas alınarak bakılacak; eşitliğin sürmesi durumunda yaşı küçük olana öncelik verilecektir.6. YÖK’ün PFSP usul ve esaslar gereği, yüzyüze yapılan teorik derslere asgari %70; uygulamalı derslere ise %80 oranında devam şartı vardır.7. Ön başvuruların yoğunluğu gözetilerek, aşağıdaki 28 alanda program açılacak, yeterli başvurunun olmaması halinde listelenmiş olan 28 alandan az başvuru olan programlar kapatılacak ve kontenjanlar diğer alanlara kaydırılacaktır. 8. Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ŞAHSEN yapılacaktır. Kesin kayıtlara şahsen gelemeyecek adayların kayıtları yalnızca Noter Onaylı Vekaletle yapılacaktır.9. Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.10. Kesin kaydın yapılabilmesi için öncelikle online ön kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.

KONTENJANLARIN ALANLARA GÖRE DAĞILIMI BAŞVURU YOĞUNLUĞUNA GÖRE YAPILACAKTIR.

ADALET
ALMANCA
ARAPÇA
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİM
DENİZCİLİK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
FELSEFE
FİZİK
FRANSIZCA
GAZETECİLİK
HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ
İNGİLİZCE
KİMYA
MATEMATİK
MUHASEBE VE FİNANSMAN
REHBERLİK
RADYO-TELEVİZYON
SAĞLIK
SANAT TARİHİ
TARİH
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
MÜZİK

Ön Başvuruların Alınması (07.01.2020 – 08.01.2020 – 09.01.2020 – 10.01.2020 – 11.01.2020 – 12.01.2020 – 13.01.2020)tarihlerinde alınacak; 13.01.2020 tarihinde saat
12:00’de başvurular kapanacaktır.)

Ön Başvuruların Değerlendirilerek Asil ve Yedek Listenin İlan Edilmesi (15.01.2020) (http://formasyon.istanbulc.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.) Asil Listenin Kesin Kayıtlarının Yapılması (İÜ Beyazıt Yerleşkesi’nde) (21.01.2020 – 22.01.2020 – 23.01.2020)
Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların İlan Edilmesi (24.01.2020 17:00’den sonra) Yedek Listenin Kesin Kayıtlarının Yapılması (İÜ Beyazıt Yerleşkesi’nde) (29.01.2020 – 30.01.2020) Dersler Şubat ayında başlayacak olup; haftasonu (Cumartesi – Pazar) 08:30-20:30 saatleri arasında yapılacaktır. Akademik takvim için web sayfamızı kontrol edebilirsiniz.

NOT: Programa kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruları beyan esasına dayalı olduğundan; yanlış veya eksik beyanda bulunanların kesin kaydı yapılmayacaktır. Ayrıca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kesin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evraklarının herhangi birinin eksik olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
• Lisans mezunları için onaylı mezuniyet belgesi. (Mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (1 tane) getirilecektir.)
• Hem lisans mezunları hem de öğrenciler için onaylı not döküm belgesi. (Mezunlar bir adet transkript fotokopisi ve transkriptin aslı getirilecektir. Öğrenciler transkriptin aslını (1 tane) getireceklerdir,fotokopiye gerek yoktur.)
• Halen lisans öğrencisi olanlar için öğrenci belgesi (Aslı getirilecektir (1 adet), fotokopiye gerek yoktur.)
Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
• Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ve fotokopisi (1 tane) getirilecektir.)
• 1 Adet vesikalık fotoğraf
• Öğrenim ücretinin (2.052,00 TL) belirlenen ilk taksitinin (1.026,00 TL) yatırıldığına dair dekont.
(Programa kayıt olunduktan sonra ücret iadesi yapılmamaktadır.)
Kazanan adaylar harç ücretlerini yatırırken Halkbankası Şubelerine, cep telefonlarına gelecek olan referans numaralarını söylemeleri gerekmektedir.
NOT : Şehit ve gazi çocukları/eşlerinin program ücretinden muaftır; fakat kayıt esnasında şehitik/gazilik belgesini teslim etmelidirler.
NOT : Engelli kursiyerler program ücretini engelleri oranında indirim yaparak yatırmalıdırlar. Bu sebeple ücreti yatırmadan, kayıt masasına engelli raporları ile gelerek ücret hesaplamalarını yaptırmalıdırlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.