Rehberlik Hizmetleri Yılsonu Çalışma Raporları Artık RAM Modülüne İşlenecek

0
2694

Rehberlik Hizmetleri Yılsonu Çalışma Raporları Artık RAM Modülüne İşlenecek

İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği.

  1. b) Milli Eğitim Bakanlığı özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği.

Bilindiği Özere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, okullarımızda ve rehberlik ve anıştırma merkezlerinde ilgi (o) yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmekte. yürütülen çalışmalar ilgi (a) yönetmeliğin 23. ve 47. maddeleri eğitim öğretim yılı başında \e sonunda Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile iletilmektedir.

Rehberlik ve anıştırma merkezleri, okullardan ve kurumlardan resmi yazı ile gelen yılsonu çalışma raporlarını ve il genelinde yürütülen bütün çalışmaları tek formatta birleştirmekte ve bu çalışma için en az 3 aylık bir zaman dilimi ayırmaktadır. Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından düzenlenen bu raporlardan elde edilen verilerde, zaman zaman istatistik) hatalar olmakta, okullardan gelen verilerin rapora aktarılmasında ciddi sorunlar da yaşanmaktadır. Bu amaçla, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri yıl sonu çalışma raporları 22 Haziran 2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenecektir.

Teknolojinin hızla geliştiği ve bütün sayısal verilerin web tabanlı sisteme aktarıldığı bu süreçte zaman ve insan kaynağının etkili kullanılması ve mali kayıpların (kağıt israfı vb.) en aza indirilmesi amacıyla;

  • Okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri, yıl sonu çalışma raporunu https://mebbis.meb.gov.tr adresine okul-kurum şifresi ile girip RAM Modülü’nde “Okul Yıl Sonu Çalışma Raporu” başlığı altında bulunan formun 22 Haziran» 13 Temmuz 2015 tarihleri arasında doldurulup bir nüshasının çıktısının alınarak okulda muhafaza edilmesi.
  • Rehberlik ve araştırma merkezlerinin, yılsonu çalışma raporlarını https://meb.gov.tr adresinde RAM Modülü’nde yer alan “Yıl Sonu Çalışma Raporu” başlığı altında bulunan formun 13 Temmuz-30 Eylül 2015 tarihleri arasında doldurması ve bir nüshasının çıktısını alarak merkezde muhafaza edilmesi.
  • Okul ve RAM yıl sonu çalışma raporlarının resmi yazı ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya Genel Müdürlüğümüze gönderilmemesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen işlemler sonucunda il/llçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bakanlığımız söz konusu raporlara ilişkin bilgilere Ekim 2015 tarihinden itibaren https:// mebbis.meb.gov.tr  RAM Modülü üzerinden ulaşabileceklerdir

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Veysel ÖZTÜRK

Bakan a. Daire Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.