Çocuk Kulüpleri Yönergesinde Değişiklik MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1 -26/08/2014 tarihli ve 45512797/20/3557646 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde...
MEB Yönetici Atama Kılavuzu Yayımlandı Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen MEB Yönetici Atama Kılavuzu'nu yayınladı.22 Mart 2016 tarihli MEB Yönetici Atama Kılavuzu Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarına valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. A-GENEL AÇIKLAMALAR İlgili...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1)...
MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesine...
MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği 6 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29494 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu...
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı Ve Temsil Yeteneği Mülakat Başvuru Kılavuzu 2015 SINAV TAKVİMİ Faaliyet Tarih Aralığı Sorumlular Duyurunun Yayımlanması 09 Aralık 2014 Millî Eğitim Bakanlığı Başvuru/Ücret Yatırma 17 - 29 Aralık 2014 Adaylar Aday Başvuru Ekranındaki Bilgilerin Onaylanması 26 - 30 Aralık 2014 Kurum/Okul Müdürlükleri Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 05 Ocak 2015 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr 'den alınabilecektir. Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan belgeler adaylar...
Destekleme Ve Yetiştirme Kursları e-Kılavuzu 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE   YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ TARİH İŞLEM 07-11 Eylül 2015 İl/ilçe komisyonunun oluşturulması 07-11 Eylül 2015 Kurs merkezlerinin başvurularının alınması 14-18 Eylül 2015 Kurs merkezi başvurularının onaylanması 14-25 Eylül 2015 Öğretmen başvurularının alınması 21 Eylül - 2 Ekim 2015 Öğrenci başvurularının alınması 28 Eylül-2 Ekim 2015 Öğretmen görevlendirmelerinin yapılması 1-3 Ekim 2015 Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması...
Emekli Kesinti Oranları Yükseltildi Emekli keseneğindeki oran %40'tan , % 55'e çıkarılmıştır.Öğretmenlerin de içinde bulunduğu 2200 ek gösterge grubundan kesilen oranda %70'den , %85'e çıkarılmıştır. Bu da Eylül ayından itibaren maaşlarda düşüşe neden olacaktır. BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/8057 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife...
OSB'lerdeki Meslek Liselerinde Okuyan Öğrenciye 6250 TL Eğitim Desteği Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Desteği Verilecek.   28 Ağustos 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29459 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığından: 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK...
Bakanlığın Liselerde Telafi Sınavları ve Ortak Sınavlara İlişkin Yazısı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdiirlüğü Sayı : 83203306-10.03-E.4836344     08.05.2015 Konu : Dönem Sonu Ortak Sınavları ........... VALİLİĞİNE (il Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği. Hakanlığımıza yazılı, sözlü ve elektronik ortamda ulaşan bildirimlerde yılsonu itibarıyla ayrıca yapılacak ortak sınavlara, ortalamayla sınıf geçebilecek durumda bulunan...
Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği-(17.04.2015 ) 17 Nisan 2015 CUMA    Resmî Gazete  Sayı : 29329 Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için aday öğretmenliğe ve öğretmenliğe yapılacak atamalar...
Kar Tatilinde Ek Ders Ücreti Kesilir mi? Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararının “II. Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Hükümler” bölümü “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 24. maddesi şu şekildedir: “(1) 01.09.2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın...
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Son Hali MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak görev ve...
Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği ( Son Hali ) Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim BakanlığıOrtaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p), (s) ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “p) Öğretim yılı/eğitim ve öğretim...

İlginizi Çekebilir