08.06.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde...
üniversitelerin hangi bölümleri pedagojik formasyon alabilir,hangi bölümler pedagojik formasyon ile öğretmen olabilir,pedagojik formasyon alabilen lisans bölümleri,pedagojik formasyon alabilen bölümler,pedagojik formasyon alan bölümler,pedagojik formasyon verilen bölümler,pedagojik formasyon alabilecek bölümler,pedagojik formasyon bölümleri     Bu çizelge MEB TTKB'nin 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan Çizelge'ye göre hazırlanmıştır. ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK...
Özel Meslek Liselerine Eğitim Desteği Geldi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin 3 Temmuz 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Özel Meslek Liselerine Yönetmeliğe göre Milli Eğitim Bakanlığınca , organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere,...
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Değiştirildi 12.04.2016 RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p), 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f),  13 üncü maddesinin birinci...
Çocuk Kulüpleri Yönergesinde Değişiklik MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1 -26/08/2014 tarihli ve 45512797/20/3557646 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Çocuk Kulüpleri Yönergesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde...
MEB Yönetici Atama Kılavuzu Yayımlandı Milli Eğitim Bakanlığı merakla beklenen MEB Yönetici Atama Kılavuzu'nu yayınladı.22 Mart 2016 tarihli MEB Yönetici Atama Kılavuzu Bu Kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarına valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. A-GENEL AÇIKLAMALAR İlgili...
Liselerin Tüm Sınıflarında Teşekkür ve Takdir Hesaplama Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine Göre;Liselerin Tüm Sınıflarında teşekkür belgesi,takdir belgesi,Onur belgesi,Üstün başarı belgesi almak için;"Öğrencilerin ödüllendirilmesi MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; a) Teşekkür belgesi, b) Takdir belgesi, c) Onur belgesi, ç) Üstün başarı belgesi verilir....
Ortaokul Tüm Sınıflarında Teşekkür ve Takdir Hesaplama Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının tüm sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür” EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.” Maddesi gereğince; Teşekkür...
İlkokul 4. Sınıf Teşekkür ve Takdir Hesaplama İlkokul 4. sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1)...
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde değişiklik yapıldı Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi Değişikliği, 31/102015 tarih ve 11046980 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1- 23/9/2014 tarihli ve 15923718/20/4145909sayılı...
2015-2016 Sosyal Kulüp Evrak ve Dökümanları Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler İç Tüzük Örnekleri Dosya ve Evrakları Sosyal Kulüpler Dokümanları Kulüp Dokümanları Felsefe Kulübü İç Tüzüğü Fotoğrafçılık Kulübü İç Tüzüğü Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü İç Tüzüğü İzcilik Kulübü İç Tüzüğü Kızılay Kulübü İç Tüzüğü Kültür ve Edebiyat Kulübü İç Tüzüğü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü İç...

2015-2016 TEOG Sunusu

0
2015-2016 TEOG Sunusu 2015-2016 TEOG Yerleştirme Takvim Süreci ve Öğrenci Veli Bilgilendirme Sunusu.25-26 Kasım 2015 Tarihlerinde Merkezi Ortak Sınavlarına Girecek olan 8. sınıf öğrenci ve velilerini bilgilendirme semineri. 2015-2016 TEOG SUNUSUNU İNDİR ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ EN GÜNCEL BİLGİLERE ULAŞMAK İÇN FACEBOOK GURUBUMUZA KATILIN. KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Norm Kadro Yönetmeliğinin 26. Maddesinde, "Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayılan Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde yeniden belirlenir. Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya...

İlginizi Çekebilir