Özel Eğitim Alanında İlk Atama Yoluyla Öğretmen Ataması Yapılacak

0
575

Özel Eğitim Alanında İlk Atama Yoluyla Öğretmen Ataması Yapılacak

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 68898891-903.02-E.5172434                                                               20.05.2015

Konu: Özel Eğitim Alanı Öğretmen Atama Duyurusu

Şubat 2015 öğretmen atamalarında öğretmenlik alanları mezunu olupta özel eğitim (Görme, İşitme ve Zihinsel engelliler) alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunu olan adayların “özel eğitim” alanına atanmak üzere yaptıkları başvuruların kabul edilmemesine ilişkin işlemin Ankara 2. İdare Mahkemesinin 25/03/2015 tarihli ve E.No:2015/322 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden “özel eğitim” alanında boş kalan 18 kontenjana ilk atama yoluyla öğretmen ataması yapmak üzere 25-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında başvuru alınacağına ilişkin duyuru ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Hamza AYD0GDU

Bakan a. Genel Müdür

ÖZEL EĞİTİM ALANINDA ÖĞRETMEN ALIMI YAPILMASINA İLİŞKİN DUYURU

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararı j gereğince öğretmenlik alanları mezunu olupta özel eğitim (Görme, İşitme ve Zihinsel Engelliler) alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunu olan adayların Şubat 2015 öğretmen atamalarında “özel eğitim” alanına atanmak üzere yaptıkları başvuruların kabul edilmemesine ilişkin işlemin Ankara 2. İdare Mahkemesinin 25/03/2015 tarihli ve E.No:2015/322 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararına göre özel eğitim alanına kaynak olan programlardan mezun olanlar ile yine aynı Kararın gemici 6 ncı maddesi kapsamında öğretmenlik alanları mezunu olupta özel eğitim (Görme, İşitme ve Zihinsel engelliler) alanında tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunu olanlardan davaya konu Şubat 2015 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama| ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde aranılan genel ve özel şartları taşıyanların 2014 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmaları kaydıyla taban puan şartı aranmaksızın 25-28 Mayıs 2015 tarihleri arasında ilk atama yoluyla “özel eğitim” alanında boş kalan 18 kontenjana öğretmen ataması yapmak üzere başvuru alınacaktır.

Adaylar başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle, başvuru formunun çıktısını istenilen belgeler ile birlik|te il milli eğitim müdürlüklerine onaylattıracaklardır. Atamalar ise en yüksek puandan başlanmak üzere 29 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.