Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu

0
2564

Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu

İlgi: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımın 28/01/2015 tarihli ve 67951427/360.04/966221 sayılı Mütalaası.

Bakanlığımıza bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında uygulanan destek eğitimleri eğitim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla ilgi Mütalaa doğrultusunda 160 saat teorik, 80 saat uygulamalı olmak üzere 240 saatlik “Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursları” düzenlenmiştir.

160 saatlik teorik eğitimi tamamlayan kursiyerlerden uygulanacak sınavda başarılı olanların sözleşme imzaladıkları kurumlarda 80 saatlik uygulama yapmaları gerekmektedir.

Uygulama eğitimlerinin yürütülmesi aşağıdaki hususlar doğrultusunda yapılacaktır.

160 saatlik teorik eğitimi tamamlayıp kurumlarda uygulama yapacak kursiyerlere ders yazılamayacak veya tek başlarma ders girişleri onaylanmayacaktır.

Teorik sınavda başarılı olan kursiyerlerin belgeleri, 80 saatlik uygulama eğitimlerini başarı ile tamamlamalarının ardmdan kendilerine teslim edilmek üzere kurumlarının bağlı bulunduğu Valiliklere gönderilecektir.

Uygulama eğitimleri için kurumlarda kadrolu çalışan alan öğretmeni veya kurumda uygulanan özel destek eğitim programlarında tecrübeli bir sorumlu öğretmen atanacaktır. Kursiyerler, uygulama eğitimleri süresince bağlı bulunduğu kurumda uygulanan ve derse girme yetkisi olan tüm ders ve modüller için uygulama sorumlusu öğretmen ile birlikte; ders izleme ve gözlemleme, materyal hazırlama, ders etkinliklerine katılım, öğrenci dosyası ve raporlarını hazırlama, veli toplantıları düzenleme ve katılma, sınıf yönetimi ve iletişim gibi eğitim personeli olarak görev ve sorumluluk alacağı her türlü durumlar için gerekli olan tüm faaliyetleri yürütecektir. Yürütülecek bu faaliyetler, daima sorumlu öğretmen nezaretinde ve birlikte yapılacaktır. Kursiyerler uygulama eğitimleri içerisinde sorumlu öğretmen tarafından belirlenen örnek ders anlatımları yapacaklardır. Bu dersler sorumlu öğretmen ile birlikte kurum müdürü tarafından da izlenerek raporlanacaktır.

Gerekli görülmesi halinde kurumun bağlı bulunduğu Valilikçe uygulama eğitimleri denetlenebilecek, kursiyerlerin örnek ders faaliyetleri, Maarif Müfettişleri tarafından da izlenebilecektir.

Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu hizmetiçi eğitim programı bir bütün olup, önceki yıllarda özel destek eğitim modüllerinde ders görevi almış ve halen derse girişleri onaylanan, ancak söz konusu uzman öğreticiliği kursuna katılan kursiyerler için de yukarıda açıklanan uygulama hususları geçerli olacaktır.

Uygulama eğitimi süresini başarılı olarak tamamlayan kursiyer için ekte yer alan “Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Uygulama Eğitimi Tamamlama Formu” sorumlu öğretmen ve kurum müdürü tarafından doldurulup imzalanacak, II Millî Eğitim Müdürlüklerine götürülerek sertifikayla değiştirilecektir.

Sertifikalar ilgili II Millî Eğitim Müdürlüğünce imza karşılığı şahıslara teslim edilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Abdi ERDOĞAN

Bakan a. Daire başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.