Okumak Zenginin Harcı:Okula Başlamanın Maliyeti Bin 277 Lira

0
607

18 Eylül 2016 tarihinde okulların açılacak olması ile birlikte, birçok ailenin bütçesine, okula başlangıç giderleri ağır bir yük getirecektir. Anadolu Eğitim Sendikası olarak yaptığımız araştırma, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere başlayacak öğrencilerin okula başlangıç maliyetlerini objektif olarak ortaya çıkarmıştır. Araştırma sosyo-ekonomik düzeyi farklı üç bölgede yapılmıştır.

Okula başlangıç maliyetlerindeki artışın yanı sıra, ülkemizdeki adaletsiz gelir dağılımı eğitim harcamalarına da yansımıştır. Türkiye’deki eğitim harcamalarının yüzde 51,2’sini en zengin yüzde 10’lik kesim gerçekleştiriyor. En yoksul yüzde 10’luk kesimin yaptığı eğitim harcaması ise yüzde 0,8’de kalıyor. En zengin 2 milyon 230 bin aile eğitim için 2016 yılında 10 milyar 555 milyon lira harcarken, en yoksul yüzde 10’luk dilimde yer alan 2 milyon 230 bin aile ise sadece 165 milyon liralık eğitim harcaması yapabiliyor.  Eğitim için yapılan harcamada iki kesim arasında 64 katlık bir uçurum oluşuyor.

2017- 2018 eğitim öğretim yılı geçmiş yıllara oranla daha büyük sorunlarla başlayacaktır.

AKP’nin düşük gösterdiği enflasyon rakamları ile insanlarımız kandırılmış, gönenç düzeyi düşürülmüş, halkımız açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir.

Anadolu Eğitim Sendikası olarak piyasadaki ürünlerin reel verileri üzerinden yaptığımız araştırma, okula başlayan bir öğrencinin veliye getirdiği yükü tüm gerçekliği ile ortaya çıkarmıştır.

OKULA BAŞLANGIÇ GİDERLERİ

2017-2018 eğitim öğretim yılında;

  • Okulöncesi eğitime başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 775,20 TL’dir.
  • İlkokul 1 inci sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri 1.277.46 TL’dir.
  • Ortaokula başlayan öğrencinin başlangıç gideri 1.236.63 TL’dir.
  • Liseye başlayan öğrencinin ise 1.499.61 TL’dir.

OKULA BAŞLANGIÇ GİDERLERİ ALT VE ORTA GELİR GRUBUNDA BULUNAN AİLELERİN BÜTÇELERİNİ SARMAKTADIR

            Gıda maddelerinde yaşanan artış eğitim harcamalarına da yansımıştır. Asgari ücretle yaşamını devam ettiren bir aile, ilkokula okula başlayan çocuğu için, neredeyse bir aylık maaşını, en düşük maaş alan memur ise maaşının yüzde 45,78’ini ilkokula başlayan çocuğu için harcamak zorunda kalacaktır.

            Yaptığımız bu araştırma da, belirtilen rakamlar içerisinde, okula zorunlu alınan bağışlar, sınıfların dizaynı için toplanan paralar, velilerin çocuklarına verdikleri harçlıklar bulunmamaktadır. Yasa dışı yollardan bağış adında alınan bu ücretleri de eklediğimizde, özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki ailelere, okul giderleri ciddi bir yük olacaktır. Sabit ve dar gelirli ailelerin bu yükün altından kalkması çok zordur.

            Anayasanın 42’nci maddesine göre, temel eğitim, tüm vatandaşlarımıza eşit ve parasız olmalıdır. Sosyal Devlet anlayışı gereği, ülkemizdeki tüm çocuklara eşit şart ve olanaklarda eğitim almalarını sağlayacak ortamlar hazırlamalıdır.

            Öğrencilere ücretsiz kitap vererek, parasız eğitim sağlanamadığı ortadadır. Parasız eğitimin sağlanabilmesi için ilköğretim öğrencilerinin tamamının tüm ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bir yandan okula başlama maliyetleri artarken, diğer yandan Devlet okullarında niteliğin düşmesi nedeniyle özel okullara olan rağbet artmıştır. Veliler nitelikli eğitim için özel okullara neredeyse zorunlu olarak kayıt yaptırmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı okulların personel, fiziksel alt yapı, araç-gereç eksikliklerini gidermeli, öğrencilere öğle yemeği uygulaması başlatmalı, Anayasanın 42.maddesinde belirtildiği gibi ilköğretim öğrencilerine parasız, eşit, nitelikli, bilimsel, karma, uygulamalı eğitim vermenin yollarını bulmalıdır.         

                                                           Anadolu Eğitim Sendikası

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.