Okulların 28 Eylül’de Açılması ve Öğretmenlerin Maddi Kayıpları

0
428

Okulların 28 Eylül’de Açılması ve Öğretmenlerin Maddi Kayıpları

Okulların 28 Eylülde Açılmasının Ardındaki Tatil, Ek Ders Ve Seminer Belirsizliklerinin Cevabı

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı basın açıklaması ile okulların açılış tarihini 28 Eylül’e aldığını açıklamıştı fakat açıklama bazı soruları da beraberinde getirdi. Hatta sosyal medyadaki bazı yanlış bilgiler öğretmenlerin aklını daha da karıştırdı.

Öncelikle 14-28 Eylül tarihlerinin tatil edilip edilmediğine dikkat etmek gerekiyor.MEB 21.08.2015 tarihli “2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılının Başlangıcına İlişkin Basın Açıklaması” 3. Paragrafında “Yapılan çalışma neticesinde Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim öğretim kurumlarında 2015-2016 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi 28 Eylül 2015 olarak değiştirilmiştir.” Denilerek okullar tatil edilmemiştir aksine 2015-2016 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi 14 Eylül’den 28 Eylül tarihine ötelemiştir.Ortada tatil edilen günlerden bahsedilemez.Şöyle ki; aynı açıklamada 14 – 18 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılması gereken eğitim öğretim faaliyetleri dolayısıyla oluşacak boşluk, iş takviminde eğitim öğretim yılının sonuna eklenmiş, ders kesim tarihi 17 Haziran 2016 olarak değiştirildiği açıklanmıştır.Tatil edilen günler iş takvimine eklenmez.

Mevzuata göre tatil edilmeyen 14 Eylül -23 Eylül tarihlerinde öğretmenler idari izinli sayılamayacakları için herhangi bir ek ders ödenmesi de söz konusu değil.

Bazı kesimlerde 28 Eylüle kadar okullar tatil edildiği için ( tatil edilmedi ) yanlış yönlendirmelerle öğretmenlerin idari izinli sayıldıkları için ek derslerinin yatacağı söylenmektedir.Zira,29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 24. Maddesinde yazılı bulunan “1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerindegenel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” Hükmüne göre işlem yapılacağı söylenmektedir.Normalde Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi 28 Eylül’e alınmayıp o tarihe kadar geçen süre tatil edilmiş olsaydı, evet öğretmenler idari izinli sayılacağı için ek dersleri ödenebilirdi.Fakat 28 Eylülden önce başlamayan ders yılının tatil edilmesinden de bahsedilemez bu yüzden tatil edilmeyen 14 Eylül den sonraki günler için bu hükme göre işlem yapılmaz ve öğretmenlere herhangi bir ek ders verilmesi de öngörülemez.

Ayrıca MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Görevin fiilen yapılması” başlıklı madde 25 1. Fıkrada yazılı bulunan “Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır…” hükmü gereği öğretmenlerin ek ders alabilmesi için derslere fiili olarak girmesi gerekiyor.14 Eylülden sonra okullarımızda dersler işlenmediği için de ek ders ödemesi yapılamayacak.

Seminerler 11 Eylül 2015 günü bitecek

Sene başı seminerler ;

1) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38. Madde 4. Fıkra “Yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüklerince hazırlanan program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışmayı yaparlar” hükmü ile

2) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğetim Kurumları Yönetmeliği 87 nci maddesinin 1. Fıkrası “Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler … eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen sürelerde mesleki çalışma yaparlar…”

Mevzuat hükümlerine göre eylül birinden okulların başlangıç tarihine kadar sürer.O yüzden okulların açılış tarihinin 28 eylül’e alınmasından dolayı kurban bayramı hariç seminerlerin 28 eylüle kadar sürmesi beklenebilir fakat Milli eğitim bakanlığının önceden açıklamış olduğu 2015/16 sayılı genelgedeki iş takvimine göre eylülün ilk iş gününden 11 Eylüle kadarki seminer planında son basın açıklamasında seminer tarihlerinde herhangi bir değişiklik kararı olmadığı için seminerler yine 11 Eylül’ tarihlerine kadar yapılması gerekir.Yinede ortada bir tereddüt oluştuğunun da altını çizmek istiyorum çünkü yukarıda bahsettiğim mevzuat gereği seminerlerin derslerin başlangıcına kadar yani 28 eylüle kadar ( kurban bayramı günleri hariç) süreceği de anlaşılmaktadır.Ortadaki belirsizliğe bakanlığın acilen bir çözüm getirmesi gerekli.

Öğretmenler 28 eylüle kadar okullara gitmeyecek

Sene başı seminerler 11 Eylül’de bittikten sonra 14- 23 Eylül tarihleri arasında okullarımızda dersler işlenmediği için ve mesleki seminerler de bittiği için öğretmenlerimizin okullara gitmesine de yasal olarak gerek yoktur.Dolayısıyla okulların açılış tarihinin 28 Eylüle çekilmesi ile beraber 11 Eylül-28 Eylül tarihlerinde öğretmenlerin okullara gitmesinin zorunluluğu da ortadan kalkmış bulunmaktadır.Örnek vermek gerekirse nasıl ki okulda dersinin olmadığı gün öğretmenler okula gitmek zorunda değilse 14-28 Eylül tarihlerinde de okullara gitmezler.

Sonuç olarak seminerler 11 Eylülde bitecek,Öğretmenler 14-28 Eylül tarihlerinde okullara gitmeyecek ve bu zaman zarfı için herhangi bir ek ders de alamayacaklar.

Sedat DEGER
AES Hukuk ve TSS
Genel Başkan Yardımcısı

Öğretmen Haber. Öğretmen Haberleri,Sendika Haberleri ve Güncel MEB paylaşımları için Facebook Grubumuzdan Bizi Takip Edin.Gruba Katılmak İçin TIKLAYINIZ 

Öğretmen Haber Org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.