Okul Müdürlüğü Mülakat Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi

0
1749

dilkece

Okul Müdürlüğü Mülakat Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi

MEB müdürlük mülakat takvimine göre, 30 Ekim – 5 Kasım 2014 tarihleri arasında 70 puan ve altı alan ya da beklediği puanın altında puan alan öğretmenlere  Eğitim-İş ekteki itiraz dilekçesini hazırladı ve üyelerine sundu bizde bu dilekçe örneğini sizlere sunuyoruz bu dilkeçeler kurumlarına vermelidir. Aksi takdirde dava açma hakları olmayacaktır.

İL MİLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
Gönderilmek Üzere
…………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………..okulunda …………..olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmelik 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik hükümleri uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 21/08/2014 tarih ve 3476610 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin 2014 Yılı Ek Görevlendirilme Takvimi belirtilmiştir.
Bu takvim doğrultusunda ……… İl Milli Eğitim Müdürlüğü ……. tarih ve …… sayılı yazı ile İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ekinde müdürlüğü münhal bulunan eğitim kurumların listesi yayınlanarak …… -…. tarihleri arasında başvuruların elektronik ortamda yapılacağı belirtilerek süreç başlatılmıştır.
…………….. tarihinde yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulundum. Ek-2 Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda münhal bulunan eğitim kurumu sayısının 3 katı aday puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağırılmıştır. Bende ……..puan alarak başarılı olduğumdan puan üstünlüğü esasına göre sözlü sınava çağırılma hakkını kazandım.
…………..tarihinde yapılan sözlü sınavda şahsıma yönlendirilen sorulara doğru cevaplar vermeme rağmen komisyon tarafından ………….puan verilerek hakkaniyetsiz bir şekilde atanma hakkım elimden alınmıştır.
Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ifade edildiği üzere, kariyer ve liyakat ilkelerinin sağlıklı biçimde işleyebilmesi için, idarenin nesnel ölçütlerle tespit edilen ölçme ve değerlendirme uygulaması yapması zorunludur.
Bu kapsamda sözlü sınavlar ile ilgili Danıştay ın yerleşik kararlarına göre “ sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulunmamıştır. Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün olduğundan bu imkânın kullanılmamasının hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelediğinden bahsedilmektedir.
Katıldığım sözlü sınavda sorulara verdiğim cevaplar teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmamıştır. Girmiş olduğum sözlü sınavda sübjektif bir değerlendirme yapılmış olup Ek-2 puanım bertaraf edilmek için sözlü sınavdan düşük puan verilerek görevlendirilme hakkım elimden alınmıştır.
Sözlü sınavda tarafıma sorulan sorulara verdiğim cevaplar gerekçeleri ile birlikte tutanağa geçirilmemiş, sınav sesli ve görüntülü kayıt altına alınmamış, sorulara doğru cevaplar vermiş olmama rağmen sözlü sınav takdirinde sübjektif değerlendirme yapılarak mağduriyetime sebep olunmuştur. Bu nedenle yönetmeliğin 21/2.maddesi hükmü gereğince itirazım işleme alınarak sözlü sınav sonucumun yeniden değerlendirmesi hususunda gereğini arz ederim
AD –SAYAD

ADRES:

İtiraz Dilekçesi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.