Liselerin Tüm Sınıflarında Teşekkür ve Takdir Hesaplama

0
664

Liselerin Tüm Sınıflarında Teşekkür ve Takdir Hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine Göre;Liselerin Tüm Sınıflarında teşekkür belgesi,takdir belgesi,Onur belgesi,Üstün başarı belgesi almak için;”Öğrencilerin ödüllendirilmesi MADDE 159- (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; a) Teşekkür belgesi, b) Takdir belgesi, c) Onur belgesi, ç) Üstün başarı belgesi verilir. Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme MADDE 160- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir. (2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.” Maddelerine göre Ödül verilir. Lisede öğrencinin belge alabilmesi için; – Davranış Puanlarının 100 olması gerekiyor. Yani o dönemde hiç Disiplin Cezası almamış olması gerekiyor. – Tüm derslerden başarılı yanı en az 50 puan almış olması gerekiyor. – Puanlara bakılırken dönem puanına bakılması gerekir. Yani belgeler dönemliktir. Yıl sonu puanına bakılmaz. – Bugünlerde belge hesabı yaparken 2.dönem puanlarınıza bakmanız lazım. – Yıl sonu ağırlıklı puan ortalamanız 70,00 ile 84,99 arasında ise Teşekkür Belgesi85,00 ve daha büyükse Takdir Belgesi alırsınız. Ayrıca; Okul süresince en az üç öğretim döneminin tümünde Takdir Belgesi alırsanız ayrıca Üstün Başarı Belgesi alırsınız. Örneğin; 9.sınıfın 1 ve 2. Dönemi, 11.Sınıfın 1 ve 2. Dönemi ve 12.Sınıfın 1 ve 2.Dönemi Takdir aldıysanız Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazanırsınız. Dönem Ağırlıklı puanı nasıl hesaplanır? – Örneğin Haftada 6 saat ders gördüğünüz Matematik dersinizden ikinci dönem puanınız 60 ise ağırlıklı puan hesabı: – Dersin Puanı X Haftalık Ders Saati= 60 X 6 =360 puan. – Bu şekilde tüm derslerin ağırlıklı puanını hesaplayın. – Sonra bu puanları toplayın. – Ve çıkan sonucu haftalık toplam kaç saat ders varsa o sayıya bölün. – Sadece puanını hesapladığınız derslerin haftalık saatlerini toplayın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.